Categorie archieven: Levenskunst

Mindset veranderen hoe kan ik dat doen?

Mindset veranderen

Hoe kunnen we onze mindset veranderen?

Deze vraag kreeg ik onlangs. Vanuit belangstelling voor hoe de Wet van Aantrekking werkt. De Wet van Aantrekking wordt uitgelegd als een (de) organiserende kracht in het Universum. Het idee is dat alles wat is vooral en in de eerste plaats trilling is. Ook wetenschappers, in het bijzonder quantum fysici, lijken steeds meer tot de conclusie te komen dat de oude modellen over materie en deeltjes niet helemaal overeenstemmen met hoe het werkelijk is. Hoe verder natuurkundigen inzoomen, hoe meer ze lijken te zien dat er niet zo iets is als een kleinste deeltje, maar dat aan de basis van ons universum en van materie “slechts” golven zijn. Trilling. Of het nu geluid is, of licht, of een cel in ons lichaam, of water, of een rots, in de basis lijkt het vooral trilling te zijn. Alles met een unieke frequentie. Het lijkt erop dat zelfs gedachten “materie” zijn, in de zin dat ook deze een trilling hebben, met elk hun eigen unieke frequentie.

De Wet van Aantrekking zou dan al deze frequenties matchen, op elkaar af stemmen. We denken dat we in het leven voor elkaar krijgen wat we voor elkaar krijgen door wat we DOEN. En voor een deel is dat natuurlijk ook zo. Maar ons DOEN heeft waarschijnlijk slechts relatief geringe invloed op wat zich in ons leven manifesteert, in vergelijking tot de invloed van ons denken, onze trilling, onze frequentie.

Alles is frequentie

Toeval bestaat niet?

In dit licht zou er dan geen “toeval” bestaan. Of juist wel. In de zin van iets wat ons toe valt. Iets wat we aantrekken. Iets wat matcht met onze frequentie. Wat ons toe-valt wordt in dit perspectief bepaald door onze dominerende frequentie, die weer bepaald wordt door welke gedachten we overwegend denken. Anders gezegd, door waar we het meeste onze aandacht aan geven, of waar onze “zendtijd” het meest op is gericht.

Als dit alles klopt, dan zou dat betekenen dat wat we denken nogal een invloedrijke rol heeft op wat ons toe-valt. En we hebben niet alleen “random” gedachten, incidentele gedachten, we hebben ook gedachten die we vaak denken, sommige heel vaak zelfs. Onze denkgewoontes. Denkpatronen die een automatisme zijn geworden doordat we ze heel vaak hebben gedacht en denken. Het zijn overtuigingen geworden, het is een geloof geworden. Het denkraam waardoor we naar de wereld kijken.

Deze dynamiek wordt versterkt, je zou kunnen zeggen verder verankerd, door de werking van de Wet van Aantrekking. Deze trekt immers meer gedachten aan van dezelfde trilling. En doet ons gebeurtenissen, omstandigheden, ontmoetingen toe-vallen die matchen met de frequentie van onze gedachten en overtuigingen. Met andere woorden: de Wet van Aantrekking zal ons het bewijs leveren van wat we (gewend zijn te) denken. Eerst geloven en dan zien, is dan hoe het werkt (en niet andersom). Waarbij het zien het geloven weer dieper in beton giet. (voor meer over Wet van Aantrekking, klik hier)

Kortom, als onze gedachten zoveel invloed hebben op hoe ons leven zich ontvouwt, op wat we ontmoeten in ons leven, op wat het leven ons brengt, dan zouden we richting kunnen geven aan wat ons toe-valt door richting te geven aan onze gedachten. Door onze “mindset” te veranderen.

Mindset

MindsetAllereerst: onze “mindset” is niet meer dan een set van overtuigingen, een verzameling van dingen die we geloven, wat weer niet meer is dan een set denkgewoonten, van vaak herhaalde gedachten. Onze “mindset” is ontstaan door dingen die we zo vaak gehoord en gedacht hebben, dat het een gewoonte, een automatisme is geworden om ze te denken. Sommige van die gedachten zijn of lijken zo vanzelfsprekend voor ons, dat we soms niet eens zo bewust zijn dat ze actief zijn, dat we ze hebben. En als iemand ons er dan attent op maakt is een eerste respons dan vaak … maar dat IS toch gewoon zo … of verbazing: verhip, ik heb nooit zo stil gestaan dat ik dat als vanzelfsprekend beschouw … Van sommige gedachten of overtuigingen zijn we ons niet bewust dat het iets is dat we “geloven”, we hebben het geaccepteerd als een of de waarheid. Als de werkelijkheid. Soms simpelweg doordat de meerderheid van de mensen om ons heen hetzelfde denken of geloven. Of omdat iemand die we als een autoriteit zien het zegt, of omdat het in een boek staat. Het veranderen van onze mindset kan dus ook vragen dat we wat we als waarheid zijn gaan zien aan een onderzoek onderwerpen …

Kunnen we onze mindset veranderen?

Mindset veranderenYes! We kunnen onze mindset veranderen, door nieuwe gedachten te gaan denken, en die vaker te denken dan de oude. En door dingen te doen waardoor we de nieuwe gedachten werkelijk doorvoelen, belichamen en ZIJN. Dus door nieuwe gewoonten te creëren, in dit geval denkgewoonten.
We kunnen mind”set” ook uitleggen als de instelling (settings) van onze mind. Hoe is deze geprogrammeerd? Hoe is onze “mind” gefixeerd? Dat is iets dat we gaan veranderen als we onze mindset willen veranderen. Nu is dat in het algemeen geen eenmalige “reset” waarbij met een kleine ingreep, zoals bij elektronische apparatuur, alle instellingen worden hersteld. Het is zeker ook geen “reset” in de zin van terugkeren naar fabrieksinstellingen … wat we doen tijdens het veranderen van onze mindset is nieuwe instellingen toevoegen, die op den duur de oude overschrijven of domineren. We gaan onze mind updaten met een nieuwe set van gedachten en overtuigingen. We gaan de oude set aanvullen met en deels vervangen door nieuwe settings, nieuwe fixaties. Voor een door een flexibeler, dynamischer, opener systeem, waardoor ons denken makkelijker kan evolueren. Waarbij we steeds meer controle krijgen over onze mindset, door dat we bewust KIEZEN, BESLUITEN wat we WILLEN denken.

Dat is een proces dat tijd en oefening vraagt. En nooit eindigt.

Gaan we onszelf helemaal brainwashen dan?

Mm, misschien soort van. Een beetje. Maar onder onze eigen regie. Gedachten en overtuigingen die ons niet in de weg zitten hoeven we natuurlijk helemaal niet te veranderen. Het gaat alleen om die aspecten van onze mindset, die gedachtenpatronen die ons belemmeren. Die ons niet of niet meer dienen. Bijvoorbeeld een overtuiging dat we beter niet met vreemden praten kan in sommige situaties op 4 jarige leeftijd zinvol zijn, maar zit ons vooral in de weg als we op 24 jarige leeftijd in Parijs de weg kwijt zijn.

Brainwash blower

WELKE gedachten en overtuigingen we willen veranderen, daar hoeven we geen energie in te steken of diepgravend zelfonderzoek voor te doen. Het leven van alledag laat ons dat vanzelf wel zien. Er zijn twee manieren waarop dat eenvoudig helder wordt:

 • De werkelijkheid

  Of wel de “realiteit”, datgene wat op ons pad komt, datgene wat ons “overkomt”, datgene wat we onze werkelijkheid noemen: gebeurtenissen, ontmoetingen, situaties, etc.
  Met de Wet van Aantrekking in ons achterhoofd kunnen we de buitenwereld zien als een spiegel van onze binnenwereld. Met andere woorden: we kunnen onze werkelijkheid zien als een reflectie van onze gedachten, van onze aandacht. Als er veel op ons pad komt dat we liever niet zouden willen, dan kunnen we ons realiseren: mm, blijkbaar geef ik mijn aandacht aan dingen of geloof ik dingen die matchen met deze ongewenste werkelijkheid.
  Bijvoorbeeld: Ik ontdek dat de auto die ik heb gekocht ernstige mankementen heeft. Geloof ik misschien dat alle autoverkopers oplichters en leugenaars zijn? Denk ik misschien dat ik “altijd” pech heb met kostbare aankopen?

 • Onze emoties

  Onze binnenwereld helpt ook. In situaties waarin we een emotie ervaren die onplezierig voelt, die we labelen als “negatieve emoties”, weten we dat we iets denken dat ons slecht doet voelen. Iets wat ons niet dient in om met gemak met die situatie om te kunnen gaan.
  Voorbeeld: Ik voel me boos. Ik erger me aan een familielid, omdat deze nooit belt. Contact met dit familielid is belangrijk voor me en ik ben altijd degene die initiatief moet nemen. De gedachten zijn dan misschien: Ik heb deze persoon nodig. Als iemand weinig contact zoekt met me, betekent dat dat ik niet belangrijk ben voor die persoon. Zonder daar heel erg bewust van te zijn kan het ook zijn dat ik denk: anderen moeten doen wat ik verlang. Als ik niet gedaan krijg van een ander wat ik wil, is die ander een egoïst. Of: als ik niet gedaan krijg van een ander, doe ik iets verkeerd. Een onderliggende overtuiging kan zijn dat we ons welbevinden en zekerheid waarborgen door controle over onze omgeving, in het bijzonder controle over anderen.

HOE kunnen we onze mindset veranderen?

Noot vooraf:
Benader dit bij voorkeur licht. Maak er geen onderneming van. Ga niet hard aan het werk om te ontdekken welke overtuigingen je in de weg zitten en opgeruimd zouden moeten worden. Kijk of je kunt starten vanuit een plek dat je OK bent met waar je nu bent, met hoe dingen nu gaan. Vanuit vertrouwen dat het alleen beter kan gaan. Je kunt dan moeiteloos helder krijgen welk denken je in de weg zit en met kleine stapjes naar beter voelende gedachte(n) bewegen. Let wel: ook hier is de wet van aantrekking actief, dus al te grote sprongen maken gaat niet altijd heel gemakkelijk. Een reden te meer om het kalm aan te doen en jezelf niet te proberen forceren om heel snel heel anders naar de wereld te gaan kijken.

Verder: ik geloof dat het het beste werkt als mensen hun eigen weg vinden, lekker eigen-wijs. Vandaar beschrijf ik geen “how-to” in de zin van “de” beste manier om dit te doen. Als het al zo is dat je je mindset wilt veranderen, dan vind je hieronder hoe ik zelf geleidelijk ben gaan omgaan met situaties die ik als onprettig ervaar of me niet zo goed voel als ik zou willen. Je kunt zelf kijken wat daarin inspiratie kan zijn voor jou …

Wat ik beschrijf is voor mij gebaseerd op een intentie, een verlangen om in vrede met mezelf en met de wereld om me heen te leven. Om dat wat ik als contrast ervaar te kunnen accepteren, erin te kunnen ontspannen, en vanuit het zachtjes kneden van mijn eigen denken en voelen meer van wat ik wel wil in mijn leven uit te nodigen.

De aanleiding voor dit proces is dus veelal iets dat ik als onaangenaam ervaar. In een situatie die negatieve emotie wakker maakt, vraag ik me af: “wat is de conditie, de omstandigheid die ik hier probeer te veranderen?” “wat wil ik van de / een ander?” “waar/hoe probeer ik controle uit te oefenen, een omstandigheid of een ander naar mijn hand te zetten” “wat zijn de gedachten of overtuigingen die hier actief zijn”?

Vervolgens doe ik een paar dingen:

 • Ik realiseer me dat omstandigheden / anderen niet door mij te controleren zijn; ik realiseer me dat zo goed als ik vrij wil zijn en niet gecontroleerd/gestuurd/geforceerd wil worden, anderen dat evenmin willen; ik realiseer me dat ik anderen dezelfde ruimte en vrijheid wil geven als mijzelf. Ik denk aan de uitspraak dat vrijheid het enige is dat we alleen kunnen hebben als we het ook aan anderen geven.
  (veel in onze mindset is gerelateerd aan conditioneringen gericht op een streven om anderen te controleren)
 • Ik realiseer me dat “logisch” denken, “normatief” denken, “vergelijkend” denken, etc. niet werkt / zal werken; m.a.w. ik stap uit het rechtvaardigen van mijn wens, het beargumenteren van mijn wens, de redelijkheid ervan aantonen, etc.; ik stap uit de concurrentie en strijd met anderen om mijn eigen behoeften ingevuld te krijgen.
  (onze geconditoneerde mindset is ook geconditioneerd om beter te willen zijn dan anderen, om te winnen en indentificatie met de resultaten die we behalen en de invloed die we hebben)
  Schapen in discussie
 • Ik realiseer me dat ik niemand of niets hoef te sturen of te controleren om te ontvangen wat goed is voor mij, ik realiseer me dat ik alleen hoef te ontspannen, en mezelf in een staat van vertrouwen hoef te brengen; ik realiseer me dat ik me alleen hoef te focussen op dingen die ik waardeer, te genieten van wat er wel is, aandacht te besteden aan wat goed gaat.
  (de mindset van velen is gebaseerd op het idee dat er schaarste is in de wereld en dat alleen (of vooral) hard werken, inspanning en opoffering ons brengt waar we naar verlangen)
 • Ik realiseer me dat niets of niemand buiten mij bepalend is voor wie ik ben, wat ik ben, hoe goed ik ben, hoe waardevol ik ben, hoe waardig ik ben; ik realiseer me dat wie ik ben perfect is voor mij, ik omarm mezelf volledig; ik realiseer me dat ik niets hoef te krijgen, presteren, voor elkaar krijgen, etc. om me goed te kunnen voelen over / met / in mezelf, dat er niets is dat ik zou kunnen doen of hebben/verwerven, dat me meer waardig maakt dan ik al ben.
 • Ik realiseer me dat ik me niet hoef aan te passen aan de buitenwereld, omdat de wet van aantrekking me in contact brengt met wat bij mij past; ik hoef niets naar me toe te trekken of ik hoef nergens naar toe te bewegen, wat bij mij past komt op mijn pad of ik kom op het pad van wat bij mij past; ik realiseer me dat wat past bij mij er is, dat het enige dat ik hoef te doen is matchen met wat bij me past.

De realisaties als hierboven ontspannen me en brengen me in een staat waarin ik opener ben, ontvankelijker, voor nieuwe gedachten, nieuwe denkpatronen. Een nieuwe kijk.

Nieuw denkraam - nieuwe kijk

 • Ik vraag me af: waarom wil ik deze omstandigheid veranderen? wat is het dat ik (niet) wil? wat is het wat daaronder ligt? wat is het wat ik wil door te krijgen wat ik denk te willen?
  Vaak blijkt bij eronder te liggen: ik wil (h)erkenning, ik wil bevestiging, ik wil me vrij voelen, etc. (dan ga ik weer terug naar de realisaties hierboven)
  M.a.w. ik herken de gedachten, de overtuigingen die eronder liggen (ik ben niet goed genoeg, ik krijg onvoldoende aandacht, ik ben niet vrij, ik word niet gewaardeerd) en realiseer me dat deze niet kloppen. Ik ga verder met het focussen op en oefenen van gedachten (realisaties) die wel goed voelen: ik ben goed genoeg, ik heb niet (meer) aandacht nodig, ik ben vrij, ik ben waardevol, etc.
  Anders gezegd: ik onderzoek welke mindset zich hier laat zien en onderzoek hoe ik deze kan los laten, hoe ik andere gedachten kan denken / geloven, gedachten die beter voelen, beter voor me werken.
 • Ik zie hoe ik controle probeer uit te oefenen / de situatie naar mijn hand te zetten en stop ermee. Ook dit geeft ontspanning en bespaart energie omdat ik stop met doen wat toch niet werkt.
 • Ik oefen me in niet(s) doen en vertrouwen vertrouwen vertrouwen … ik stel me open om het leven mij laten zien dat / hoe de wet van aantrekking werkt … ik speel er mee … ik geniet ervan …
  (en natuurlijk DOE ik ook graag … bvk vanuit inspiratie, vanuit vertrouwen, vanuit een weten van overvloed)

Graag benadruk ik hoe ik me telkens oefen om te zien hoe sommige (oude) mindset aspecten zijn doordrenkt van tekort denken, gevoed worden door het idee dat er schaarste is, angst dat er niet genoeg is … niet genoeg geld, niet genoeg aandacht, niet genoeg lieve vrouwen (of mannen :-)), niet genoeg vaardigheden, niet genoeg kennis, niet genoeg humor, niet genoeg energie, niet genoeg tijd, niet genoeg leven, etc. en realiseer me dat we in een universum van overvloed leven. De schaarste die er lijkt te heersen hebben we zelf gecreëerd (en geldt ook niet voor iedereen!) … gecreëerd door ons eigen tekort denken. Geworteld ook in het idee dat ons bestaan eindig is en dat we er het maximum uit moeten halen. Vergetend dat het NU oneindig is, dat er alleen NU, dit moment, is ook.

Bij het besluit om ons goed te willen voelen, om ons te focussen op wat wel werkt, om onze aandacht te geven aan wat er wel is, om ons te richten op wat we waarderen, zullen we vanzelf bewust worden welke overtuigingen, gedachten (mindset) ons daarbij in de weg zitten en zullen we vanzelf onze weg vinden naar gedachten / een mindset die meer ontspannen, die ons zekerder doen voelen, die ons met meer gemak door het leven doen gaan en ons het vele moois laten ontvangen wat het leven allemaal voor ons in petto heeft 🙂

Veel plezier met spelen hiermee! En voel je vrij je eigen ervaringen te delen hier, of je vragen te stellen die dit artikel bij je oproepen …

Credits afbeeldingen: johnhain, Pezibear, RyanMcGuire en suju, allen op Pixabay en Scott Liddell op Morguefile.

Lekker lui – de kunst van niet(s) doen

Lekker Lui zijn … een zegen of een vloek?

Lekker Lui - foto Elljay (PixaBay)

‘Il Dolce Far Niente’ en Pasen … is er een link?

Het Paasfeest gaat over dood en wederopstanding. Zo mooi gesymboliseerd in de beweging van de seizoenen ook. Het einde van een cyclus is het begin van een nieuwe. En in die overgang is er winter. Stilte. Niet(s) doen. Lekker lui. Terwijl de zaadjes van het nieuwe leven onder de grond onzichtbaar wachten op het juiste moment, waarop ze zich geroepen voelen om te ontluiken. Met de lente als uitbundige manifestatie van nieuw leven!

Misschien is dat wel in elke manifestatie zo … na het planten van het zaadje, bewust of onbewust, door ons verlangen naar iets, volgt een periode van incubatie, een winter van niet(s) doen, totdat we voelen dat er aan ons getrokken wordt. Totdat impulsen van binnen uit zich beginnen te melden. Als eerste, vroege manifestaties. Impulsen als die eerste kwetsbare blaadjes en takjes die voorzichtig door de aardbodem heen naar het zonlicht reiken.

Zegen of vloek?

Is het nu lekker lui of beschamend lui? Hoe belangrijk is ‘Il Dolce Far Niente’ niet voor ons? Hoe belangrijk is de Kunst van Niet(s) Doen voor alles wat we zo graag willen doen en hebben en voelen? De (innerlijke) stilte, die de kraamkamer is van het nieuwe. De stilte waarin de oude cyclus, de oude beweging mag uitdoven en het momentum van een nieuwe cyclus, een nieuwe, nog onbekende beweging mag aanzwellen.

Misschien is onvermogen om lui te zijn, en onvermogen om echt te kunnen genieten, niet alleen van mooie dingen, maar ook van niets doen wel een vloek. Iets wat ons verhinderd om ons telkens weer over te geven aan een cruciale innerlijke winter. Om vervolgens vol enthousiasme weer geïnspireerd in beweging te komen.

Nieuwsgierig hoe die bewegingen uitspelen in jouw leven? Ontdekken hoe jij omgaat met die oneindige creatiecyclus? Eerste Paasdag, zondag 27 mrt a.s. is er tijdens de Espacio Hartcirkel een gelegenheid dit te onderzoeken. Vanaf 13.00 uur bij Chabela in Nieuwegein.

Klik hier voor meer info over dit event.

Kom mee onderzoeken en ont-dekken en oefenen en spelen!
EnJOY being LAZY!

 

Credits: foto door Elljay op Pixabay

Wet van Aantrekking werkelijk een Secret?

Wet van Aantrekking

De Wet van Aantrekking, of Law of Attraction, is vooral bekend geworden van de film en het boek ‘The Secret‘.

The Secret DVD / book cover (cut out)Het zou een Universele Wet zijn, die al sinds eeuwen in bepaalde kringen bekend zou zijn, maar geheim gehouden. Zo zouden Vrijmetselaars kennis over deze wet gebruiken. Napoleon Hill deed er in 1937 een boekje over open in zijn bestseller ‘Think and Grow Rich’.

De laatste decennia zijn er veel “bronnen” die ons trachten in te wijden in Universele Wetten (of principes) en de Wet van Aantrekking. Veel daarvan via “channeling”, waarbij niet-fysiek bewustzijn / intelligentie communiceert via een persoon die in staat is de informatie te ontvangen en vertalen. Voorbeelden zijn Ra (‘The Law of One‘), Seth met Jane Roberts als “medium”, Bashar die Darryl Anka als spreekbuis heeft, P’taah via de Australische Jani King en – mijn persoonlijke favoriet – Abraham, bij monde van Esther Hicks. Op YouTube zijn duizenden fragmenten te vinden met opnames van Abraham-Hicks sessies.

Ook sommige wetenschappers bewegen zich op dit terrein, vooral in het vakgebied dat kwantum fysica wordt genoemd en dat het gedrag van de kleinste deeltjes bestudeert. Onderzoeksjournaliste Lynn McTaggart schreef er enkele boeken over, onder meer ‘Het Veld’ en ‘Het Intentie Experiment’. Overigens heel controversieel allemaal. De Nederlandse Marja de Vries deed een titanenklus in haar poging om wat er door de eeuwen over het thema Universele Wetten is geschreven samen te brengen in één boek, met de titel ‘De Hele Olifant In Beeld’.

Mogelijk ligt dat wat de essentie is van de Wet van Aantrekking en eventuele andere Universele Wetten ten grondslag aan vele oude leringen, zoals bijvoorbeeld beschreven in de Chinese ‘I Tjing‘ en ‘Tao‘, Indiase Vedische geschriften en de ‘Kabbala’ leringen uit het Midden-Oosten. Allemaal geschreven in een taal en symboliek die paste bij de betreffende cultuur en tijd. De oorsprong van wat nu bekend is als de Tarot zou wel eens een van de oudste verwijzingen kunnen zijn, duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling in Egypte geopenbaard. Misschien was zelfs degene die wij nu kennen als Jezus Christus een toendertijdse boodschapper van deze Wet en aanverwante principes …

Wat is nu die Wet van Aantrekking? Dit is de definitie van Abraham-Hicks:

“The essence of that which is like unto itself, is drawn.”

Het gelijke trekt het gelijke aan. Het is een vibrationele wet, die zegt dat iets met een bepaalde vibratie, frequentie of energie meer met een vergelijkbare vibratie, frequentie of energie aantrekt. In goed Nederlands: “de duivel schijt altijd op de grootste hoop” 😉 Of: “als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje”.

Bestaat de Wet van Aantrekking?

Tja, een goede vraag … bestaat er wel zoiets als een ‘Wet van Aantrekking’? Ik ga niet proberen die vraag te beantwoorden, ik ga niet pogen om te ‘bewijzen’ dat de Wet van Aantrekking echt is, zoals we bijvoorbeeld de Wet van de Zwaartekracht echt vinden.

Ik geloof dat de Wet van Aantrekking bestaat en dat deze wet het basis principe is van hoe ons Universum werkt. Anders gezegd: ik kijk naar mijn eigen leven vanuit het voor waar nemen van dit principe. Of anderen het ook geloven en al of niet denken dat er een Wet van Aantrekking actief is, interesseert me eerlijk gezegd niet zoveel.

Als de Wet van Aantrekking bestaat, betekent het sowieso dat we allen bevestigd worden in wat we geloven. Dat we vooral ‘bewijzen’ zullen zien van datgene dat we als waarheid beschouwen. Het is niet voor niets dat mijn boek ‘De Kunst van moeiteloos ZIJN‘ opent met een hoofdstuk getiteld ‘Waarheid’. In het kort: ik ga ervan uit dat er niet zoiets bestaat als “de waarheid” en dat we onze waarheid kiezen. Dat we elk onze eigen waarheid kiezen … en in mijn ogen is dat een goed ding, een mooi ding, want we zijn allemaal uniek, allemaal verschillend.

Dit artikel is geschreven vanuit de keuze dat de Wet van Aantrekking bestaat, dat het voor mij echt, een waarheid is.

Is de Wet van Aantrekking een geheim?

Geheim - stevepb on Pixabay

Klopt het wat in ‘The Secret’ wordt beweerd, dat er al eeuwenlang kennis is van de Wet van Aantrekking en dat deze kennis bewust geheim gehouden is? Ik weet het niet. De Amerikaanse filosoof Manly P. Hall schreef een indrukwekkend boekwerk (750 pagina’s) met de titel ‘The Secret Teachings of All Ages’. Een wonderkind overigens lijkt me, die Manly P. Hall: het boek werd gepubliceerd in 1928, hij was toen pas 27 jaar. Hij schreef meer dan 200 boeken. ‘The Secret Teachings’ is zijn bekendste werk. Daarin wordt niet alleen gedachtegoed van broederschappen als Rozenkruisers en Vrijmetelaars belicht, maar van menig oude traditie en de betekenis van de symboliek die werd gebruikt om eeuwenoude wijsheden over te dragen. “Geheim” wordt hier ook gebruikt in de betekenis van “verborgen”: verborgen in symboliek. Misschien niet zozeer (of niet alleen) om sommige kennis voor te behouden aan een selecte groep, misschien ook omdat een symbool een – voor die tijd – meest krachtig middel was om de betekenis die het vertegenwoordigde over te dragen.

Als het inderdaad een bewust geheim gehouden principe is geweest, dan is het dat in elk geval sinds de eerste decennia van de vorige eeuw, onder meer door de publicaties van mensen als Manly P. Hall en Napoleon Hill, niet meer. En sinds de jaren 60 is er in mijn ogen een “hause” ontstaan van kanalen via welke dit gedachtegoed beschikbaar werd. Misschien nog niet voor het grote publiek, maar zeker vrij toegankelijk voor wie er belangstelling voor had en er mee in aanraking kwam. ‘The Secret’ bracht het 10 jaar geleden zeer succesvol naar een groter publiek.

Hoe werkt de Wet van Aantrekking?

Wat nu volgt is mijn persoonlijke begrip van de Wet van Aantrekking en samenhangende principes, vooral gebaseerd op wat Abraham nu al meer dan 30 jaar zo overvloedig via Esther Hicks deelt. Hoewel ik meerdere “bronnen” beluister en waardeer, is Abraham-Hicks voor mij met stip favoriet. Wat zij delen resoneert heel diep met mij, elke zin die ik van hen hoor klinkt, voelt als waar voor me. En ik hou van hun humor, hun lichtheid, hun helderheid, hun eenvoud, hun puurheid en de manier waarop ze voor mij een uitdrukking zijn van de onvoorwaardelijke liefde waartoe ze ons uitnodigen.

Speelveld

Voor mij is er een meer omvattend kader, speelveld zo je wilt, waarin de Wet van Aantrekking het bewegende principe is. Of anders gezegd: er is nog meer wat ik geloof en niet kan bewijzen, dat bepaalt hoe ik naar mijn leven en de wereld kijk. Een geloof over wie wij en wat wij zijn, waar we vandaan komen en wat nu de betekenis is van ons “gedoe” hier op deze aardbol.

Ik geloof dat ik, als mens, in deze fysiek vorm, een uitdrukking, een manifestatie ben van niet fysiek bewustzijn. En dat er iets is dat de bron is van alles wat is, fysiek en niet fysiek. In het speelveld van alles wat is, dat wonderlijke almaar uitdijende universum, is het deze bron die oneindig en onuitputtelijk voorziet in alles dat wil zijn. Ik geloof dat wat “de schepping” genoemd wordt voortdurend plaats vindt, elk moment, elk ogenblik, overal en altijd.

Schepping

Detail De Schepping - Sixtijnse Kapel (uitsnede)

Schepping, of creatie, of manifestatie, zou een proces zijn waarbij een gedachte vorm krijgt, waarbij niet fysiek fysiek wordt, geest materie wordt. Waarbij een gedachte werkelijkheid wordt.

Alles in het Universum zou scheppingskracht hebben. Alles wat is draagt bij aan de continue uitbreiding van datzelfde Universum. Omdat alles bewustzijn is, bewustzijn heeft, in zeer uiteenlopende vormen. En alles wat bewustzijn is, heeft, “denkt” op zijn of haar manier. Wellicht betekent de Bijbelse zin dat de Schepper ons naar zijn evenbeeld geschapen heeft niet meer dan dat ook wij scheppende kracht hebben, dat wij allen Scheppers zijn!

Het Creatieve Proces

Dit is het simpele proces in de drie stappen zoals Abraham het beschrijft:

 1. Wij vragen
 2. De Bron beantwoord
 3. Wij ontvangen
Stap 1 Vragen

Dit is een stap waar vele Wet van Aantrekking goeroes veel werk van maken. Het is de stap waarvoor we worden uitgenodigd om te visualiseren, om ‘vision boards’ te maken, om lijstjes te schrijven van dingen die we graag willen. Dat alles is prachtig en kan toevoegen aan het “momentum” (zie stap 3), EN … als ik Abraham mag geloven zwaar overgewaardeerd.

“Vragen” doen wij immers voortdurend. Of we willen of niet. Of we ons ervan bewust zijn of niet. We vragen door middel van ons verlangen. Door onze gedachten over wat we willen en wat we niet willen. Dat wat “contrast” genoemd wordt, de dingen die we niet zo leuk vinden, die we onaangenaam vinden, is de belangrijkste gangmaker in dit spel. Doordat we onplezierige, negatieve ervaringen hebben, leren we wat we niet willen en daarmee instant ook wat we wel willen. Die gedachte aan wat we wel willen, dat verlangen, is scheppende kracht, is het “vragen”.

We hoeven dus helemaal niet zo fanatiek te proberen bedenken wat we willen, waar we naar toe willen en daarop te focussen en dat te visualiseren, tekenen, beschrijven en visionboarden. We zenden onze verlangens voortdurend uit. En het idee is dat de Bron ons altijd hoort. Ook als we niet bidden 🙂

Kortom: stap 1 hoeven we niet echt iets of veel voor te doen. Dat doet het leven voor ons. We kunnen niet anders dan stap 1 voortdurend doen. Of het nu willen en weten of niet. Wij zijn niet te stoppen scheppingsmachines.

Stap 2 Antwoord

Het idee is dat de Bron onmiddellijk antwoord. Alsof er een Universele Manager is die zorgt draagt dat alle bestellingen worden geleverd. Abraham gebruikt hier een heerlijk zinnetje voor: “lining up the cooperative components”. Deze Universele Manager brengt de benodigde meewerkende componenten in stelling die uiteindelijk tot manifestatie, tot materialisatie leiden. De manier waarop dat plaatsvindt heeft in onze taal vele namen: inspiratie, synchroniciteit, toeval, geluk, serendipiteit.

EN … de manier waarop dat plaatsvindt bevindt zich vaak buiten de “scope” van ons voorstellingsvermogen – wat wat mij betreft een groot deel van de fun is … de heerlijke verrassingen. De analogie van het radarscherm spreekt erg tot mijn verbeelding: bij het denken over hoe een verlangen tot manifestatie kan komen, is het alsof we naar een raderscherm kijken. De luchtverkeersleiding ziet op haar scherm echter maar een beperkt aantal vliegtuigen. Er bevinden zich meer vliegtuigen buiten het blikveld van het radarscherm dan er op het scherm zelf te zien zijn.

Stap 3 Ontvangen

Dit is ons echte “werk”. Eigenlijk is deze stap – voor ons – de meest cruciale. De stap waar wij het meest te “doen” (en vooral te laten) hebben. Een stap zo belangrijk dat Abraham er voor koos om wat zij aanvankelijk “The Science of Deliberate Creating” noemden, de naam “The Art of Allowance” te gaan geven. De kunst van het toelaten.

Dit is ook de stap waarin de Wet van Aantrekking zijn werk doet om ons in contact te brengen met de genoemde coöperatieve componenten. Want de Wet van Aantrekking, waar je ook naar zou kunnen kijken als de Wet van Oorzaak en Gevolg, of de Wet van Resonantie, zorgt ervoor dat we méér ontvangen van wat we wel willen of … méér van wat we niet willen. Bepaalt of ons volgende rendezvous uit de myriade van mogelijkheden er een is die ons dichter brengt bij waar we naar verlangen, of het nog van ons vandaan houdt. Of de duivel op onze negatieve hoop, dan wel op onze positieve hoop zijn (of haar) behoefte doet.

Als het werkt zoals ik denk dat het werkt, trekken wij omstandigheden en gebeurtenissen aan die in vibratie aansluiten bij (resoneren met) onze eigen frequentie. Letterlijk als een magneet. Maar wel een die afstoot wat niet matcht met onze lading en aantrekt wat wel matcht met onze lading. En niet alleen omstandigheden of gebeurtenissen, ook gedachten, ideeën. Met andere woorden: onheilspellende gedachten trekken meer onheilspellende gedachten aan. Optimistische gedachten trekken meer optimistische gedachten aan. Daar komt waarschijnlijk ook het prediken van positief denken uit voort.

Er zit wel een addertje onder dat gras van positief denken. Wat we aantrekken (wat we ontvangen) wordt waarschijnlijk het meest bepaald door onze emoties. Dus als we positief proberen te denken en bijvoorbeeld affirmaties uitspreken, maar we geloven het niet echt, dan is het werkelijke gevoel dat in ons actief is méér bepalend voor wat in een moment ons aantrekkingspunt is.

Is al het focussen, visualiseren, affirmeren en meer dan nutteloos? Nee, als we in goede doen zijn niet, dan draagt dit bij tot een grotere scheppingskracht, een groter “momentum”. Maar als we niet in goede doen zijn, vergroot het alleen de afstand tussen de vibratie van ons steeds sterker wordende wens en de vibratie van hoe we ons werkelijk voelen. Draagt het bij aan onze weerstand en ons vermogen om te ontvangen. Als we niet in goede doen zijn hebben we vooral baat bij alles wat ons helpt te ontspannen. Wat ons helpt te accepteren wat is en los te laten. Dit is waar leringen als van Eckhardt Tolle en Byron Katie, of van het Boeddhisme naadloos in dit verhaal passen.

Emoties en de Wet van Aantrekking

Abraham noemt onze emoties ons “geleide systeem”, onze gids. Ze zijn ons innerlijk kompas. En zoals gezegd, bovendien sterk bepalend voor ons punt van aantrekking. Volgens sommige onderzoekers is ons hart een 100 tot 5000 maal krachtiger zender / ontvanger dan onze hersenen.

Electromagnetisch veld van het hart

Simpel gezegd: als we ons goed voelen, trekken we dingen aan die ons goed doen voelen. Als we ons slecht voelen, trekken we dingen aan waarbij we ons slecht voelen. Daarbij gaat het niet om wat we aan de buitenkant laten zien, maar wat we werkelijk van binnen voelen. Van buiten lachen en van binnen huilen zou betekenen dat er meer op ons pad komt dat ons verdriet doet. Als luidkeels en veelvuldig verkondigen dat we een goede gezondheid, een liefdevolle partner of welvarende financiën waard zijn, maar diep van binnen geloven we iets anders – en onze innerlijke dialoog spreekt het tegendeel – dan zouden we niet in een staat zijn waarin we al die mooie dingen tot ons kunnen laten komen.

Zijn negatieve emoties dan slecht, verkeerd? In het geheel niet! In tegendeel zelfs: negatieve emoties vertellen ons dat we een gedachte, een geloof aanhangen dat niet strookt met waar we naar verlangen. Ze helpen ons helderheid te krijgen over de kronkels in ons denken en op zoek te gaan naar gedachten en overtuigingen die beter voelen. Eén van die – vaak hardnekkige – gedachten is bijvoorbeeld het idee dat het belangrijk is wat een ander van ons denkt. Of het geloof dat we verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van een ander. De overtuiging dat geld wortel is van kwaad. Gedachten dat bepaalde dingen voor sommigen niet zijn weggelegd.

Wat nu? … TIPS

Wat kunnen we nu met dit alles? Hoe helpt het ons om het leven te leiden zoals het bedoeld is: plezierig, aangenaam, succesvol, ….
Hieronder wat tips die ik aan mezelf zou geven:

 • Maak “je goed voelen” je hoogste prioriteit. Zoek naar wegen om te ontspannen en naar gedachten die je een positief gevoel geven. Focus je op wat OK is aan iets en wat wel werkt in plaats van op wat er mis is wat niet werkt. Kijk wat je ergens in kunt waarderen en geniet van daar van.
 • Kijk of je dat “goed voelen” kunt ontwikkelen onafhankelijk van omstandigheden. Dat is wat “onvoorwaardelijke liefde” genoemd wordt. Wat “loving what is” genoemd wordt. M.a.w. dat je ook als de dingen niet gaan zoals je wilt, je je goede humeur behoudt.
 • Erken je “negatieve” emoties en gevoelens. Voel ze! Probeer ze niet te onderdrukken of weg te redeneren. Onderzoek welke gedachten deze emoties oproepen. En vraag je af wat het is wat je wilt.
 • Probeer niet van diep negatieve emoties / gevoelens ineens naar een super positieve staat en goed voelen te springen. De Wet van Aantrekking staat dat niet toe. En je frustratie dat het niet lukt houd je er alleen maar langer. Maak kleine stapjes. Als je eerst gedachten dacht die je razend maken en je dan de stap kunt maken naar gedachten waarbij je je gefrustreerd voelt, ga je in de goede richting.
 • Als je geconfronteerd wordt met iets wat je niet zint, iets wat je niet wilt: kijk of je je focus zo snel mogelijk kunt verleggen naar wat je wel wilt. En als dat niet mogelijk is (je emoties vertellen je wel of het je lukt of niet), kijk of je je focus helemaal kunt verleggen, en je aandacht kunt geven aan iets waar je je gemakkelijker goed bij kunt voelen.
 • Vertrouw dat er genoeg is voor iedereen en dat eenieders wens beantwoord kan worden. Laat het los om de omstandigheden te willen controleren of anderen te laten doen wat jij wilt. Denk eraan: jij hebt slechts zicht op het kleine radarscherm.
 • Bedenk eens wat het werkelijk is wat je gelukkig maakt. Wat succes nu echt voor jou betekent. Dat is niet altijd makkelijk. De meesten van ons zijn erg geconditioneerd om het geluk en succes van anderen de maatstaf voor ons eigen geluk en succes te maken. We zijn echter ongelooflijk uniek allemaal. Jij alleen kunt weten wat geluk en succes voor jou zijn. En als je er eens wat langer bij stil staat, is waarschijnlijk wat je wilt niet een omstandigheid, of een bezit, maar een gevoel. Want het is het gevoel dat die omstandigheid of dat bezit je (tijdelijk … meestal maar heel kort) geeft, waar het je waarschijnlijk werkelijk om te doen is. Een gevoel dat je ook al kunt hebben zonder dat wat je denkt dat je dat gevoel zal geven.
 • Durf te dromen. Durft te verlangen. En weet dat er niets mis is met je als een verlangen (nog) niet ingevuld is. Als een droom (nog) niet is uitgekomen. Je verlangen is je motor. Kijk of je weer als een kind kunt geniet van de verwachting, van het vooruitzicht.
 • Tot slot, nogmaals: maak je vrij van wat (je denkt dat) anderen (over je) denken. Wil niet zeggen dat wat anderen denken niet waardevol voor je kan zijn. Maar als het erop aan komt, is er maar één die weet wat het beste voor hem of haar is, en dat ben je zelf.  Kijk of je kunt leren jezelf te vertrouwen. Te geloven dat er niets is dat je mist en dat jij perfect bent voor de unieke weg die jij bewandelt. Het einde van vergelijken is het einde van lijden.

Ben je geïnteresseerd in Abraham-Hicks, dan zou je hier kunnen beginnen: ‘Teachings in brief‘.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je ze hieronder achter laten. Ik lees ze graag!

En vooral veel plezier 🙂