Mindset veranderen hoe kan ik dat doen?

Mindset veranderen

Hoe kunnen we onze mindset veranderen?

Deze vraag kreeg ik onlangs. Vanuit belangstelling voor hoe de Wet van Aantrekking werkt. De Wet van Aantrekking wordt uitgelegd als een (de) organiserende kracht in het Universum. Het idee is dat alles wat is vooral en in de eerste plaats trilling is. Ook wetenschappers, in het bijzonder quantum fysici, lijken steeds meer tot de conclusie te komen dat de oude modellen over materie en deeltjes niet helemaal overeenstemmen met hoe het werkelijk is. Hoe verder natuurkundigen inzoomen, hoe meer ze lijken te zien dat er niet zo iets is als een kleinste deeltje, maar dat aan de basis van ons universum en van materie “slechts” golven zijn. Trilling. Of het nu geluid is, of licht, of een cel in ons lichaam, of water, of een rots, in de basis lijkt het vooral trilling te zijn. Alles met een unieke frequentie. Het lijkt erop dat zelfs gedachten “materie” zijn, in de zin dat ook deze een trilling hebben, met elk hun eigen unieke frequentie.

De Wet van Aantrekking zou dan al deze frequenties matchen, op elkaar af stemmen. We denken dat we in het leven voor elkaar krijgen wat we voor elkaar krijgen door wat we DOEN. En voor een deel is dat natuurlijk ook zo. Maar ons DOEN heeft waarschijnlijk slechts relatief geringe invloed op wat zich in ons leven manifesteert, in vergelijking tot de invloed van ons denken, onze trilling, onze frequentie.

Alles is frequentie

Toeval bestaat niet?

In dit licht zou er dan geen “toeval” bestaan. Of juist wel. In de zin van iets wat ons toe valt. Iets wat we aantrekken. Iets wat matcht met onze frequentie. Wat ons toe-valt wordt in dit perspectief bepaald door onze dominerende frequentie, die weer bepaald wordt door welke gedachten we overwegend denken. Anders gezegd, door waar we het meeste onze aandacht aan geven, of waar onze “zendtijd” het meest op is gericht.

Als dit alles klopt, dan zou dat betekenen dat wat we denken nogal een invloedrijke rol heeft op wat ons toe-valt. En we hebben niet alleen “random” gedachten, incidentele gedachten, we hebben ook gedachten die we vaak denken, sommige heel vaak zelfs. Onze denkgewoontes. Denkpatronen die een automatisme zijn geworden doordat we ze heel vaak hebben gedacht en denken. Het zijn overtuigingen geworden, het is een geloof geworden. Het denkraam waardoor we naar de wereld kijken.

Deze dynamiek wordt versterkt, je zou kunnen zeggen verder verankerd, door de werking van de Wet van Aantrekking. Deze trekt immers meer gedachten aan van dezelfde trilling. En doet ons gebeurtenissen, omstandigheden, ontmoetingen toe-vallen die matchen met de frequentie van onze gedachten en overtuigingen. Met andere woorden: de Wet van Aantrekking zal ons het bewijs leveren van wat we (gewend zijn te) denken. Eerst geloven en dan zien, is dan hoe het werkt (en niet andersom). Waarbij het zien het geloven weer dieper in beton giet. (voor meer over Wet van Aantrekking, klik hier)

Kortom, als onze gedachten zoveel invloed hebben op hoe ons leven zich ontvouwt, op wat we ontmoeten in ons leven, op wat het leven ons brengt, dan zouden we richting kunnen geven aan wat ons toe-valt door richting te geven aan onze gedachten. Door onze “mindset” te veranderen.

Mindset

MindsetAllereerst: onze “mindset” is niet meer dan een set van overtuigingen, een verzameling van dingen die we geloven, wat weer niet meer is dan een set denkgewoonten, van vaak herhaalde gedachten. Onze “mindset” is ontstaan door dingen die we zo vaak gehoord en gedacht hebben, dat het een gewoonte, een automatisme is geworden om ze te denken. Sommige van die gedachten zijn of lijken zo vanzelfsprekend voor ons, dat we soms niet eens zo bewust zijn dat ze actief zijn, dat we ze hebben. En als iemand ons er dan attent op maakt is een eerste respons dan vaak … maar dat IS toch gewoon zo … of verbazing: verhip, ik heb nooit zo stil gestaan dat ik dat als vanzelfsprekend beschouw … Van sommige gedachten of overtuigingen zijn we ons niet bewust dat het iets is dat we “geloven”, we hebben het geaccepteerd als een of de waarheid. Als de werkelijkheid. Soms simpelweg doordat de meerderheid van de mensen om ons heen hetzelfde denken of geloven. Of omdat iemand die we als een autoriteit zien het zegt, of omdat het in een boek staat. Het veranderen van onze mindset kan dus ook vragen dat we wat we als waarheid zijn gaan zien aan een onderzoek onderwerpen …

Kunnen we onze mindset veranderen?

Mindset veranderenYes! We kunnen onze mindset veranderen, door nieuwe gedachten te gaan denken, en die vaker te denken dan de oude. En door dingen te doen waardoor we de nieuwe gedachten werkelijk doorvoelen, belichamen en ZIJN. Dus door nieuwe gewoonten te creëren, in dit geval denkgewoonten.
We kunnen mind”set” ook uitleggen als de instelling (settings) van onze mind. Hoe is deze geprogrammeerd? Hoe is onze “mind” gefixeerd? Dat is iets dat we gaan veranderen als we onze mindset willen veranderen. Nu is dat in het algemeen geen eenmalige “reset” waarbij met een kleine ingreep, zoals bij elektronische apparatuur, alle instellingen worden hersteld. Het is zeker ook geen “reset” in de zin van terugkeren naar fabrieksinstellingen … wat we doen tijdens het veranderen van onze mindset is nieuwe instellingen toevoegen, die op den duur de oude overschrijven of domineren. We gaan onze mind updaten met een nieuwe set van gedachten en overtuigingen. We gaan de oude set aanvullen met en deels vervangen door nieuwe settings, nieuwe fixaties. Voor een door een flexibeler, dynamischer, opener systeem, waardoor ons denken makkelijker kan evolueren. Waarbij we steeds meer controle krijgen over onze mindset, door dat we bewust KIEZEN, BESLUITEN wat we WILLEN denken.

Dat is een proces dat tijd en oefening vraagt. En nooit eindigt.

Gaan we onszelf helemaal brainwashen dan?

Mm, misschien soort van. Een beetje. Maar onder onze eigen regie. Gedachten en overtuigingen die ons niet in de weg zitten hoeven we natuurlijk helemaal niet te veranderen. Het gaat alleen om die aspecten van onze mindset, die gedachtenpatronen die ons belemmeren. Die ons niet of niet meer dienen. Bijvoorbeeld een overtuiging dat we beter niet met vreemden praten kan in sommige situaties op 4 jarige leeftijd zinvol zijn, maar zit ons vooral in de weg als we op 24 jarige leeftijd in Parijs de weg kwijt zijn.

Brainwash blower

WELKE gedachten en overtuigingen we willen veranderen, daar hoeven we geen energie in te steken of diepgravend zelfonderzoek voor te doen. Het leven van alledag laat ons dat vanzelf wel zien. Er zijn twee manieren waarop dat eenvoudig helder wordt:

 • De werkelijkheid

  Of wel de “realiteit”, datgene wat op ons pad komt, datgene wat ons “overkomt”, datgene wat we onze werkelijkheid noemen: gebeurtenissen, ontmoetingen, situaties, etc.
  Met de Wet van Aantrekking in ons achterhoofd kunnen we de buitenwereld zien als een spiegel van onze binnenwereld. Met andere woorden: we kunnen onze werkelijkheid zien als een reflectie van onze gedachten, van onze aandacht. Als er veel op ons pad komt dat we liever niet zouden willen, dan kunnen we ons realiseren: mm, blijkbaar geef ik mijn aandacht aan dingen of geloof ik dingen die matchen met deze ongewenste werkelijkheid.
  Bijvoorbeeld: Ik ontdek dat de auto die ik heb gekocht ernstige mankementen heeft. Geloof ik misschien dat alle autoverkopers oplichters en leugenaars zijn? Denk ik misschien dat ik “altijd” pech heb met kostbare aankopen?

 • Onze emoties

  Onze binnenwereld helpt ook. In situaties waarin we een emotie ervaren die onplezierig voelt, die we labelen als “negatieve emoties”, weten we dat we iets denken dat ons slecht doet voelen. Iets wat ons niet dient in om met gemak met die situatie om te kunnen gaan.
  Voorbeeld: Ik voel me boos. Ik erger me aan een familielid, omdat deze nooit belt. Contact met dit familielid is belangrijk voor me en ik ben altijd degene die initiatief moet nemen. De gedachten zijn dan misschien: Ik heb deze persoon nodig. Als iemand weinig contact zoekt met me, betekent dat dat ik niet belangrijk ben voor die persoon. Zonder daar heel erg bewust van te zijn kan het ook zijn dat ik denk: anderen moeten doen wat ik verlang. Als ik niet gedaan krijg van een ander wat ik wil, is die ander een egoïst. Of: als ik niet gedaan krijg van een ander, doe ik iets verkeerd. Een onderliggende overtuiging kan zijn dat we ons welbevinden en zekerheid waarborgen door controle over onze omgeving, in het bijzonder controle over anderen.

HOE kunnen we onze mindset veranderen?

Noot vooraf:
Benader dit bij voorkeur licht. Maak er geen onderneming van. Ga niet hard aan het werk om te ontdekken welke overtuigingen je in de weg zitten en opgeruimd zouden moeten worden. Kijk of je kunt starten vanuit een plek dat je OK bent met waar je nu bent, met hoe dingen nu gaan. Vanuit vertrouwen dat het alleen beter kan gaan. Je kunt dan moeiteloos helder krijgen welk denken je in de weg zit en met kleine stapjes naar beter voelende gedachte(n) bewegen. Let wel: ook hier is de wet van aantrekking actief, dus al te grote sprongen maken gaat niet altijd heel gemakkelijk. Een reden te meer om het kalm aan te doen en jezelf niet te proberen forceren om heel snel heel anders naar de wereld te gaan kijken.

Verder: ik geloof dat het het beste werkt als mensen hun eigen weg vinden, lekker eigen-wijs. Vandaar beschrijf ik geen “how-to” in de zin van “de” beste manier om dit te doen. Als het al zo is dat je je mindset wilt veranderen, dan vind je hieronder hoe ik zelf geleidelijk ben gaan omgaan met situaties die ik als onprettig ervaar of me niet zo goed voel als ik zou willen. Je kunt zelf kijken wat daarin inspiratie kan zijn voor jou …

Wat ik beschrijf is voor mij gebaseerd op een intentie, een verlangen om in vrede met mezelf en met de wereld om me heen te leven. Om dat wat ik als contrast ervaar te kunnen accepteren, erin te kunnen ontspannen, en vanuit het zachtjes kneden van mijn eigen denken en voelen meer van wat ik wel wil in mijn leven uit te nodigen.

De aanleiding voor dit proces is dus veelal iets dat ik als onaangenaam ervaar. In een situatie die negatieve emotie wakker maakt, vraag ik me af: “wat is de conditie, de omstandigheid die ik hier probeer te veranderen?” “wat wil ik van de / een ander?” “waar/hoe probeer ik controle uit te oefenen, een omstandigheid of een ander naar mijn hand te zetten” “wat zijn de gedachten of overtuigingen die hier actief zijn”?

Vervolgens doe ik een paar dingen:

 • Ik realiseer me dat omstandigheden / anderen niet door mij te controleren zijn; ik realiseer me dat zo goed als ik vrij wil zijn en niet gecontroleerd/gestuurd/geforceerd wil worden, anderen dat evenmin willen; ik realiseer me dat ik anderen dezelfde ruimte en vrijheid wil geven als mijzelf. Ik denk aan de uitspraak dat vrijheid het enige is dat we alleen kunnen hebben als we het ook aan anderen geven.
  (veel in onze mindset is gerelateerd aan conditioneringen gericht op een streven om anderen te controleren)
 • Ik realiseer me dat “logisch” denken, “normatief” denken, “vergelijkend” denken, etc. niet werkt / zal werken; m.a.w. ik stap uit het rechtvaardigen van mijn wens, het beargumenteren van mijn wens, de redelijkheid ervan aantonen, etc.; ik stap uit de concurrentie en strijd met anderen om mijn eigen behoeften ingevuld te krijgen.
  (onze geconditoneerde mindset is ook geconditioneerd om beter te willen zijn dan anderen, om te winnen en indentificatie met de resultaten die we behalen en de invloed die we hebben)
  Schapen in discussie
 • Ik realiseer me dat ik niemand of niets hoef te sturen of te controleren om te ontvangen wat goed is voor mij, ik realiseer me dat ik alleen hoef te ontspannen, en mezelf in een staat van vertrouwen hoef te brengen; ik realiseer me dat ik me alleen hoef te focussen op dingen die ik waardeer, te genieten van wat er wel is, aandacht te besteden aan wat goed gaat.
  (de mindset van velen is gebaseerd op het idee dat er schaarste is in de wereld en dat alleen (of vooral) hard werken, inspanning en opoffering ons brengt waar we naar verlangen)
 • Ik realiseer me dat niets of niemand buiten mij bepalend is voor wie ik ben, wat ik ben, hoe goed ik ben, hoe waardevol ik ben, hoe waardig ik ben; ik realiseer me dat wie ik ben perfect is voor mij, ik omarm mezelf volledig; ik realiseer me dat ik niets hoef te krijgen, presteren, voor elkaar krijgen, etc. om me goed te kunnen voelen over / met / in mezelf, dat er niets is dat ik zou kunnen doen of hebben/verwerven, dat me meer waardig maakt dan ik al ben.
 • Ik realiseer me dat ik me niet hoef aan te passen aan de buitenwereld, omdat de wet van aantrekking me in contact brengt met wat bij mij past; ik hoef niets naar me toe te trekken of ik hoef nergens naar toe te bewegen, wat bij mij past komt op mijn pad of ik kom op het pad van wat bij mij past; ik realiseer me dat wat past bij mij er is, dat het enige dat ik hoef te doen is matchen met wat bij me past.

De realisaties als hierboven ontspannen me en brengen me in een staat waarin ik opener ben, ontvankelijker, voor nieuwe gedachten, nieuwe denkpatronen. Een nieuwe kijk.

Nieuw denkraam - nieuwe kijk

 • Ik vraag me af: waarom wil ik deze omstandigheid veranderen? wat is het dat ik (niet) wil? wat is het wat daaronder ligt? wat is het wat ik wil door te krijgen wat ik denk te willen?
  Vaak blijkt bij eronder te liggen: ik wil (h)erkenning, ik wil bevestiging, ik wil me vrij voelen, etc. (dan ga ik weer terug naar de realisaties hierboven)
  M.a.w. ik herken de gedachten, de overtuigingen die eronder liggen (ik ben niet goed genoeg, ik krijg onvoldoende aandacht, ik ben niet vrij, ik word niet gewaardeerd) en realiseer me dat deze niet kloppen. Ik ga verder met het focussen op en oefenen van gedachten (realisaties) die wel goed voelen: ik ben goed genoeg, ik heb niet (meer) aandacht nodig, ik ben vrij, ik ben waardevol, etc.
  Anders gezegd: ik onderzoek welke mindset zich hier laat zien en onderzoek hoe ik deze kan los laten, hoe ik andere gedachten kan denken / geloven, gedachten die beter voelen, beter voor me werken.
 • Ik zie hoe ik controle probeer uit te oefenen / de situatie naar mijn hand te zetten en stop ermee. Ook dit geeft ontspanning en bespaart energie omdat ik stop met doen wat toch niet werkt.
 • Ik oefen me in niet(s) doen en vertrouwen vertrouwen vertrouwen … ik stel me open om het leven mij laten zien dat / hoe de wet van aantrekking werkt … ik speel er mee … ik geniet ervan …
  (en natuurlijk DOE ik ook graag … bvk vanuit inspiratie, vanuit vertrouwen, vanuit een weten van overvloed)

Graag benadruk ik hoe ik me telkens oefen om te zien hoe sommige (oude) mindset aspecten zijn doordrenkt van tekort denken, gevoed worden door het idee dat er schaarste is, angst dat er niet genoeg is … niet genoeg geld, niet genoeg aandacht, niet genoeg lieve vrouwen (of mannen :-)), niet genoeg vaardigheden, niet genoeg kennis, niet genoeg humor, niet genoeg energie, niet genoeg tijd, niet genoeg leven, etc. en realiseer me dat we in een universum van overvloed leven. De schaarste die er lijkt te heersen hebben we zelf gecreëerd (en geldt ook niet voor iedereen!) … gecreëerd door ons eigen tekort denken. Geworteld ook in het idee dat ons bestaan eindig is en dat we er het maximum uit moeten halen. Vergetend dat het NU oneindig is, dat er alleen NU, dit moment, is ook.

Bij het besluit om ons goed te willen voelen, om ons te focussen op wat wel werkt, om onze aandacht te geven aan wat er wel is, om ons te richten op wat we waarderen, zullen we vanzelf bewust worden welke overtuigingen, gedachten (mindset) ons daarbij in de weg zitten en zullen we vanzelf onze weg vinden naar gedachten / een mindset die meer ontspannen, die ons zekerder doen voelen, die ons met meer gemak door het leven doen gaan en ons het vele moois laten ontvangen wat het leven allemaal voor ons in petto heeft 🙂

Veel plezier met spelen hiermee! En voel je vrij je eigen ervaringen te delen hier, of je vragen te stellen die dit artikel bij je oproepen …

Credits afbeeldingen: johnhain, Pezibear, RyanMcGuire en suju, allen op Pixabay en Scott Liddell op Morguefile.

 • Bedankt Henny, voor dit mooie interessante artikel, ik besef dat het zo werkt, en dat wanneer ik afstem op wat ik waardeer en wat goed is en goed voelt, ik me ook veel meer kan ontspannen. Helaas heb ik ook vaak last van het duveltje wat zegt, dat ik een mening moet hebben, dat ik niet over me heen moet laten lopen, dat ik me kop niet in het zand moet steken. En tevens is het gelijk duidelijk hoe de wet van aantrekking werkt.

  • Ja, dat is een bekend duveltje … voor velen vermoed ik. Het vraagt training om stapje voor stapje dat duveltje minder invloed te laten hebben. In elk moment weer te kiezen waar we onze aandacht aan willen besteden. En de macht van oude gewoontes kan sterk zijn! Gun jezelf vooral de tijd …

   En leuk je waardering te horen, dank je!

   Henny

 • Wat een super interessant stuk! Bedankt hiervoor! Mede dankzij dit artikel ben ik gaan begrijpen wat bewustwording is. Waarin ik voorheen blokkades en angst had, een belemmerend zicht op de toekomst. Zie ik nu kansen, mogelijkheden en zoveel inspiratie. Je bent je bewust van jouwzelf, je eigen kunnen. Je nieuwe mindset neemt je mee naar alle kamers in je brein waar je nooit eerder geweest bent. Je creativiteit staat op 100, samen met een zeer uitgebreide vocabulaire. Het is een euforisch gevoel, alsof al je oerkrachten en kennis samenkomen. De fascinatie is groot, evenals de nieuwsgierigheid naar nog meer kennis. Dit gun ik elk mens.

  • Wat leuk dat je het artikel zo interessant vindt, Angel! Mooi dat je kansen, mogelijkheden en inspiratie kunt zien en dat je meer bewust bent van hoe je naar dingen kijkt en over dingen denkt. Heerlijk, je fascinatie en nieuwsgierigheid! Veel plezier met alles wat je gaat ont-dekken …