Categorie archieven: Vragen van klanten

Mindset veranderen hoe kan ik dat doen?

Mindset veranderen

Hoe kunnen we onze mindset veranderen?

Deze vraag kreeg ik onlangs. Vanuit belangstelling voor hoe de Wet van Aantrekking werkt. De Wet van Aantrekking wordt uitgelegd als een (de) organiserende kracht in het Universum. Het idee is dat alles wat is vooral en in de eerste plaats trilling is. Ook wetenschappers, in het bijzonder quantum fysici, lijken steeds meer tot de conclusie te komen dat de oude modellen over materie en deeltjes niet helemaal overeenstemmen met hoe het werkelijk is. Hoe verder natuurkundigen inzoomen, hoe meer ze lijken te zien dat er niet zo iets is als een kleinste deeltje, maar dat aan de basis van ons universum en van materie “slechts” golven zijn. Trilling. Of het nu geluid is, of licht, of een cel in ons lichaam, of water, of een rots, in de basis lijkt het vooral trilling te zijn. Alles met een unieke frequentie. Het lijkt erop dat zelfs gedachten “materie” zijn, in de zin dat ook deze een trilling hebben, met elk hun eigen unieke frequentie.

De Wet van Aantrekking zou dan al deze frequenties matchen, op elkaar af stemmen. We denken dat we in het leven voor elkaar krijgen wat we voor elkaar krijgen door wat we DOEN. En voor een deel is dat natuurlijk ook zo. Maar ons DOEN heeft waarschijnlijk slechts relatief geringe invloed op wat zich in ons leven manifesteert, in vergelijking tot de invloed van ons denken, onze trilling, onze frequentie.

Alles is frequentie

Toeval bestaat niet?

In dit licht zou er dan geen “toeval” bestaan. Of juist wel. In de zin van iets wat ons toe valt. Iets wat we aantrekken. Iets wat matcht met onze frequentie. Wat ons toe-valt wordt in dit perspectief bepaald door onze dominerende frequentie, die weer bepaald wordt door welke gedachten we overwegend denken. Anders gezegd, door waar we het meeste onze aandacht aan geven, of waar onze “zendtijd” het meest op is gericht.

Als dit alles klopt, dan zou dat betekenen dat wat we denken nogal een invloedrijke rol heeft op wat ons toe-valt. En we hebben niet alleen “random” gedachten, incidentele gedachten, we hebben ook gedachten die we vaak denken, sommige heel vaak zelfs. Onze denkgewoontes. Denkpatronen die een automatisme zijn geworden doordat we ze heel vaak hebben gedacht en denken. Het zijn overtuigingen geworden, het is een geloof geworden. Het denkraam waardoor we naar de wereld kijken.

Deze dynamiek wordt versterkt, je zou kunnen zeggen verder verankerd, door de werking van de Wet van Aantrekking. Deze trekt immers meer gedachten aan van dezelfde trilling. En doet ons gebeurtenissen, omstandigheden, ontmoetingen toe-vallen die matchen met de frequentie van onze gedachten en overtuigingen. Met andere woorden: de Wet van Aantrekking zal ons het bewijs leveren van wat we (gewend zijn te) denken. Eerst geloven en dan zien, is dan hoe het werkt (en niet andersom). Waarbij het zien het geloven weer dieper in beton giet. (voor meer over Wet van Aantrekking, klik hier)

Kortom, als onze gedachten zoveel invloed hebben op hoe ons leven zich ontvouwt, op wat we ontmoeten in ons leven, op wat het leven ons brengt, dan zouden we richting kunnen geven aan wat ons toe-valt door richting te geven aan onze gedachten. Door onze “mindset” te veranderen.

Mindset

MindsetAllereerst: onze “mindset” is niet meer dan een set van overtuigingen, een verzameling van dingen die we geloven, wat weer niet meer is dan een set denkgewoonten, van vaak herhaalde gedachten. Onze “mindset” is ontstaan door dingen die we zo vaak gehoord en gedacht hebben, dat het een gewoonte, een automatisme is geworden om ze te denken. Sommige van die gedachten zijn of lijken zo vanzelfsprekend voor ons, dat we soms niet eens zo bewust zijn dat ze actief zijn, dat we ze hebben. En als iemand ons er dan attent op maakt is een eerste respons dan vaak … maar dat IS toch gewoon zo … of verbazing: verhip, ik heb nooit zo stil gestaan dat ik dat als vanzelfsprekend beschouw … Van sommige gedachten of overtuigingen zijn we ons niet bewust dat het iets is dat we “geloven”, we hebben het geaccepteerd als een of de waarheid. Als de werkelijkheid. Soms simpelweg doordat de meerderheid van de mensen om ons heen hetzelfde denken of geloven. Of omdat iemand die we als een autoriteit zien het zegt, of omdat het in een boek staat. Het veranderen van onze mindset kan dus ook vragen dat we wat we als waarheid zijn gaan zien aan een onderzoek onderwerpen …

Kunnen we onze mindset veranderen?

Mindset veranderenYes! We kunnen onze mindset veranderen, door nieuwe gedachten te gaan denken, en die vaker te denken dan de oude. En door dingen te doen waardoor we de nieuwe gedachten werkelijk doorvoelen, belichamen en ZIJN. Dus door nieuwe gewoonten te creëren, in dit geval denkgewoonten.
We kunnen mind”set” ook uitleggen als de instelling (settings) van onze mind. Hoe is deze geprogrammeerd? Hoe is onze “mind” gefixeerd? Dat is iets dat we gaan veranderen als we onze mindset willen veranderen. Nu is dat in het algemeen geen eenmalige “reset” waarbij met een kleine ingreep, zoals bij elektronische apparatuur, alle instellingen worden hersteld. Het is zeker ook geen “reset” in de zin van terugkeren naar fabrieksinstellingen … wat we doen tijdens het veranderen van onze mindset is nieuwe instellingen toevoegen, die op den duur de oude overschrijven of domineren. We gaan onze mind updaten met een nieuwe set van gedachten en overtuigingen. We gaan de oude set aanvullen met en deels vervangen door nieuwe settings, nieuwe fixaties. Voor een door een flexibeler, dynamischer, opener systeem, waardoor ons denken makkelijker kan evolueren. Waarbij we steeds meer controle krijgen over onze mindset, door dat we bewust KIEZEN, BESLUITEN wat we WILLEN denken.

Dat is een proces dat tijd en oefening vraagt. En nooit eindigt.

Gaan we onszelf helemaal brainwashen dan?

Mm, misschien soort van. Een beetje. Maar onder onze eigen regie. Gedachten en overtuigingen die ons niet in de weg zitten hoeven we natuurlijk helemaal niet te veranderen. Het gaat alleen om die aspecten van onze mindset, die gedachtenpatronen die ons belemmeren. Die ons niet of niet meer dienen. Bijvoorbeeld een overtuiging dat we beter niet met vreemden praten kan in sommige situaties op 4 jarige leeftijd zinvol zijn, maar zit ons vooral in de weg als we op 24 jarige leeftijd in Parijs de weg kwijt zijn.

Brainwash blower

WELKE gedachten en overtuigingen we willen veranderen, daar hoeven we geen energie in te steken of diepgravend zelfonderzoek voor te doen. Het leven van alledag laat ons dat vanzelf wel zien. Er zijn twee manieren waarop dat eenvoudig helder wordt:

 • De werkelijkheid

  Of wel de “realiteit”, datgene wat op ons pad komt, datgene wat ons “overkomt”, datgene wat we onze werkelijkheid noemen: gebeurtenissen, ontmoetingen, situaties, etc.
  Met de Wet van Aantrekking in ons achterhoofd kunnen we de buitenwereld zien als een spiegel van onze binnenwereld. Met andere woorden: we kunnen onze werkelijkheid zien als een reflectie van onze gedachten, van onze aandacht. Als er veel op ons pad komt dat we liever niet zouden willen, dan kunnen we ons realiseren: mm, blijkbaar geef ik mijn aandacht aan dingen of geloof ik dingen die matchen met deze ongewenste werkelijkheid.
  Bijvoorbeeld: Ik ontdek dat de auto die ik heb gekocht ernstige mankementen heeft. Geloof ik misschien dat alle autoverkopers oplichters en leugenaars zijn? Denk ik misschien dat ik “altijd” pech heb met kostbare aankopen?

 • Onze emoties

  Onze binnenwereld helpt ook. In situaties waarin we een emotie ervaren die onplezierig voelt, die we labelen als “negatieve emoties”, weten we dat we iets denken dat ons slecht doet voelen. Iets wat ons niet dient in om met gemak met die situatie om te kunnen gaan.
  Voorbeeld: Ik voel me boos. Ik erger me aan een familielid, omdat deze nooit belt. Contact met dit familielid is belangrijk voor me en ik ben altijd degene die initiatief moet nemen. De gedachten zijn dan misschien: Ik heb deze persoon nodig. Als iemand weinig contact zoekt met me, betekent dat dat ik niet belangrijk ben voor die persoon. Zonder daar heel erg bewust van te zijn kan het ook zijn dat ik denk: anderen moeten doen wat ik verlang. Als ik niet gedaan krijg van een ander wat ik wil, is die ander een egoïst. Of: als ik niet gedaan krijg van een ander, doe ik iets verkeerd. Een onderliggende overtuiging kan zijn dat we ons welbevinden en zekerheid waarborgen door controle over onze omgeving, in het bijzonder controle over anderen.

HOE kunnen we onze mindset veranderen?

Noot vooraf:
Benader dit bij voorkeur licht. Maak er geen onderneming van. Ga niet hard aan het werk om te ontdekken welke overtuigingen je in de weg zitten en opgeruimd zouden moeten worden. Kijk of je kunt starten vanuit een plek dat je OK bent met waar je nu bent, met hoe dingen nu gaan. Vanuit vertrouwen dat het alleen beter kan gaan. Je kunt dan moeiteloos helder krijgen welk denken je in de weg zit en met kleine stapjes naar beter voelende gedachte(n) bewegen. Let wel: ook hier is de wet van aantrekking actief, dus al te grote sprongen maken gaat niet altijd heel gemakkelijk. Een reden te meer om het kalm aan te doen en jezelf niet te proberen forceren om heel snel heel anders naar de wereld te gaan kijken.

Verder: ik geloof dat het het beste werkt als mensen hun eigen weg vinden, lekker eigen-wijs. Vandaar beschrijf ik geen “how-to” in de zin van “de” beste manier om dit te doen. Als het al zo is dat je je mindset wilt veranderen, dan vind je hieronder hoe ik zelf geleidelijk ben gaan omgaan met situaties die ik als onprettig ervaar of me niet zo goed voel als ik zou willen. Je kunt zelf kijken wat daarin inspiratie kan zijn voor jou …

Wat ik beschrijf is voor mij gebaseerd op een intentie, een verlangen om in vrede met mezelf en met de wereld om me heen te leven. Om dat wat ik als contrast ervaar te kunnen accepteren, erin te kunnen ontspannen, en vanuit het zachtjes kneden van mijn eigen denken en voelen meer van wat ik wel wil in mijn leven uit te nodigen.

De aanleiding voor dit proces is dus veelal iets dat ik als onaangenaam ervaar. In een situatie die negatieve emotie wakker maakt, vraag ik me af: “wat is de conditie, de omstandigheid die ik hier probeer te veranderen?” “wat wil ik van de / een ander?” “waar/hoe probeer ik controle uit te oefenen, een omstandigheid of een ander naar mijn hand te zetten” “wat zijn de gedachten of overtuigingen die hier actief zijn”?

Vervolgens doe ik een paar dingen:

 • Ik realiseer me dat omstandigheden / anderen niet door mij te controleren zijn; ik realiseer me dat zo goed als ik vrij wil zijn en niet gecontroleerd/gestuurd/geforceerd wil worden, anderen dat evenmin willen; ik realiseer me dat ik anderen dezelfde ruimte en vrijheid wil geven als mijzelf. Ik denk aan de uitspraak dat vrijheid het enige is dat we alleen kunnen hebben als we het ook aan anderen geven.
  (veel in onze mindset is gerelateerd aan conditioneringen gericht op een streven om anderen te controleren)
 • Ik realiseer me dat “logisch” denken, “normatief” denken, “vergelijkend” denken, etc. niet werkt / zal werken; m.a.w. ik stap uit het rechtvaardigen van mijn wens, het beargumenteren van mijn wens, de redelijkheid ervan aantonen, etc.; ik stap uit de concurrentie en strijd met anderen om mijn eigen behoeften ingevuld te krijgen.
  (onze geconditoneerde mindset is ook geconditioneerd om beter te willen zijn dan anderen, om te winnen en indentificatie met de resultaten die we behalen en de invloed die we hebben)
  Schapen in discussie
 • Ik realiseer me dat ik niemand of niets hoef te sturen of te controleren om te ontvangen wat goed is voor mij, ik realiseer me dat ik alleen hoef te ontspannen, en mezelf in een staat van vertrouwen hoef te brengen; ik realiseer me dat ik me alleen hoef te focussen op dingen die ik waardeer, te genieten van wat er wel is, aandacht te besteden aan wat goed gaat.
  (de mindset van velen is gebaseerd op het idee dat er schaarste is in de wereld en dat alleen (of vooral) hard werken, inspanning en opoffering ons brengt waar we naar verlangen)
 • Ik realiseer me dat niets of niemand buiten mij bepalend is voor wie ik ben, wat ik ben, hoe goed ik ben, hoe waardevol ik ben, hoe waardig ik ben; ik realiseer me dat wie ik ben perfect is voor mij, ik omarm mezelf volledig; ik realiseer me dat ik niets hoef te krijgen, presteren, voor elkaar krijgen, etc. om me goed te kunnen voelen over / met / in mezelf, dat er niets is dat ik zou kunnen doen of hebben/verwerven, dat me meer waardig maakt dan ik al ben.
 • Ik realiseer me dat ik me niet hoef aan te passen aan de buitenwereld, omdat de wet van aantrekking me in contact brengt met wat bij mij past; ik hoef niets naar me toe te trekken of ik hoef nergens naar toe te bewegen, wat bij mij past komt op mijn pad of ik kom op het pad van wat bij mij past; ik realiseer me dat wat past bij mij er is, dat het enige dat ik hoef te doen is matchen met wat bij me past.

De realisaties als hierboven ontspannen me en brengen me in een staat waarin ik opener ben, ontvankelijker, voor nieuwe gedachten, nieuwe denkpatronen. Een nieuwe kijk.

Nieuw denkraam - nieuwe kijk

 • Ik vraag me af: waarom wil ik deze omstandigheid veranderen? wat is het dat ik (niet) wil? wat is het wat daaronder ligt? wat is het wat ik wil door te krijgen wat ik denk te willen?
  Vaak blijkt bij eronder te liggen: ik wil (h)erkenning, ik wil bevestiging, ik wil me vrij voelen, etc. (dan ga ik weer terug naar de realisaties hierboven)
  M.a.w. ik herken de gedachten, de overtuigingen die eronder liggen (ik ben niet goed genoeg, ik krijg onvoldoende aandacht, ik ben niet vrij, ik word niet gewaardeerd) en realiseer me dat deze niet kloppen. Ik ga verder met het focussen op en oefenen van gedachten (realisaties) die wel goed voelen: ik ben goed genoeg, ik heb niet (meer) aandacht nodig, ik ben vrij, ik ben waardevol, etc.
  Anders gezegd: ik onderzoek welke mindset zich hier laat zien en onderzoek hoe ik deze kan los laten, hoe ik andere gedachten kan denken / geloven, gedachten die beter voelen, beter voor me werken.
 • Ik zie hoe ik controle probeer uit te oefenen / de situatie naar mijn hand te zetten en stop ermee. Ook dit geeft ontspanning en bespaart energie omdat ik stop met doen wat toch niet werkt.
 • Ik oefen me in niet(s) doen en vertrouwen vertrouwen vertrouwen … ik stel me open om het leven mij laten zien dat / hoe de wet van aantrekking werkt … ik speel er mee … ik geniet ervan …
  (en natuurlijk DOE ik ook graag … bvk vanuit inspiratie, vanuit vertrouwen, vanuit een weten van overvloed)

Graag benadruk ik hoe ik me telkens oefen om te zien hoe sommige (oude) mindset aspecten zijn doordrenkt van tekort denken, gevoed worden door het idee dat er schaarste is, angst dat er niet genoeg is … niet genoeg geld, niet genoeg aandacht, niet genoeg lieve vrouwen (of mannen :-)), niet genoeg vaardigheden, niet genoeg kennis, niet genoeg humor, niet genoeg energie, niet genoeg tijd, niet genoeg leven, etc. en realiseer me dat we in een universum van overvloed leven. De schaarste die er lijkt te heersen hebben we zelf gecreëerd (en geldt ook niet voor iedereen!) … gecreëerd door ons eigen tekort denken. Geworteld ook in het idee dat ons bestaan eindig is en dat we er het maximum uit moeten halen. Vergetend dat het NU oneindig is, dat er alleen NU, dit moment, is ook.

Bij het besluit om ons goed te willen voelen, om ons te focussen op wat wel werkt, om onze aandacht te geven aan wat er wel is, om ons te richten op wat we waarderen, zullen we vanzelf bewust worden welke overtuigingen, gedachten (mindset) ons daarbij in de weg zitten en zullen we vanzelf onze weg vinden naar gedachten / een mindset die meer ontspannen, die ons zekerder doen voelen, die ons met meer gemak door het leven doen gaan en ons het vele moois laten ontvangen wat het leven allemaal voor ons in petto heeft 🙂

Veel plezier met spelen hiermee! En voel je vrij je eigen ervaringen te delen hier, of je vragen te stellen die dit artikel bij je oproepen …

Credits afbeeldingen: johnhain, Pezibear, RyanMcGuire en suju, allen op Pixabay en Scott Liddell op Morguefile.

Eenzaam in relatie – is er een remedie?

Eenzaam in relatie, kan dat?

Alleen in relatie - stel eenzaam

Onlangs ontving ik via een reactie op het artikel ‘Relatie redden door herkennen drie destructieve patronen’ deze prachtige, helemaal-uit-de-tenen hartenkreet van Dineke, soms eenzaam in relatie …

Ik heb niets te klagen. Mijn verhaal is vele malen zonniger dan wat ik om mij heen zie en aan verhalen van anderen lees.
Toch klaag ik. Toch voel ik mij alleen.
Kan je een te veel behoefte aan verbondenheid hebben? Ik ervaar verbondenheid door gesprekken, mijn man minder.  Ik probeer echt goed te kijken naar mijn behoefte en die van hem en onze manieren van communicatie. En dan toch die eenzaamheid. Hoort het er dan gewoon bij? Zijn we uiteindelijk misschien wel altijd alleen? Ik begrijp wel dat niemand alles volledig kan begrijpen en zien en waarderen. Ik moet ‘het’ vast meer in mijzelf zoeken. Alleen wat is ‘het’ dan precies? En waarom verwacht ik zoveel? En is het te veel? Kan het zijn dat de ene persoon meer verbondenheid nodig heeft dan de ander? Hoe kan ik mijn vraatzucht in dit opzicht dan oplossen?
Ik zou me zo graag niet meer alleen voelen.

Voor mensen die niet in een relatie zijn, kan het vreemd klinken, aangezien een partner de oplossing lijkt voor hun eenzaamheid. Toch zijn er genoeg, veel, mensen die in relatie zijn en zich alleen voelen. En zoals bovenstaande hartenkreet illustreert, ook in relaties die op vele vlakken als goed ervaren worden en waarbij beide partners blij met elkaar zijn.

Verbondenheid de remedie?

Het zijn mooie vragen die Dineke in het citaat stelt. En is een (groter) gevoel van verbondenheid dat wat de gevoelens van alleen zijn kan wegnemen? Wat dan weer de vraag oproept wat dat gevoel van verbondenheid geeft.

Ik maak graag onderscheid in 5 vormen van verbondenheid, van verbinding of connectie:

1. Verbinding met onszelf

In hoeverre zijn we verbonden met ons eigen lijf en ons eigen hart? In hoeverre zijn we verbonden met onze eigen verlangens en impulsen? In hoeverre zijn we verbonden met onze eigen gevoelens en emoties?

Zonder verbinding met onszelf kunnen we niet of nauwelijks verbinding met een ander voelen. Het is nodig dat we onszelf voelen om de ander te kunnen voelen. Eenzaam in relatie kan geworteld zijn in eenzaam in onszelf. Zoals ook gevoelens van tekort aan liefde en aandacht van anderen wortels kunnen hebben in weinig liefde en aandacht voor onszelf van onszelf. Het artikel over de ‘moeder illusie’ beschrijft hoe pogingen om bij anderen te halen wat we alleen aan onszelf kunnen geven, funest kan zijn voor onze liefdesrelaties.

REMEDIE  Stilte. Klinkt wellicht contra-intuïtief … het is in de stilte, in het alleen zijn, in het niet(s) doen, dat we onszelf het best kunnen voelen. Acceptatie.  Omarmen wat is, in plaats van ervan weg proberen te komen. Zoals bijvoorbeeld het ongemak van alleen voelen toestaan. In de acceptatie omarmen we niet alleen wat is, maar ook onszelf. 

2. Verbinding met de bron

Dit is ook een vorm van verbondenheid met onszelf, maar dan ons niet fysieke zelf. Er worden vele namen voor gebruikt: Ziel, Hoger Zelf, Innerlijk Zelf, Goddelijk Zelf, God, Universum, Bron …

Deze verbinding vraagt om de eerste verbondenheid met onszelf. Zonder contact met ons lijf, ons hart, onze intuïtie, onze gevoelens en emoties, is verbinding met het Goddelijke, het Universele, het niet fysieke nauwelijks mogelijk of zal ons nauwelijks voeden.

Verbinding met dit spirituele ZELF is geworteld in een weten dat er meer is, dat we meer ZIJN, meer dan deze homp botten, vlees en bloed. Een weten dat we oneindig bewustzijn zijn, deel van en uitdrukking van een nog groter en omvattender oneindige intelligentie. Een weten dat alles met alles in verbinding staat.

Hoewel dit van de 5 vormen van verbinding die ik hier beschrijf de meest “vage” is, en sommigen er mogelijk weinig of niets mee hebben, zou het gebrek aan deze connectie wel eens een van de belangrijkste oorzaken van gevoelens van eenzaamheid kunnen zijn.

REMEDIE  Stilte. Opnieuw, het is in de stilte, in het bijzonder de stilte van ons hoofd, de stilte van onze gedachten, dat we deze meer mystieke dimensie van ons wezen kunnen ervaren. Meditatie. Een van de vele manieren waarop we stil kunnen worden. Natuur. Buiten zijn, in de natuur, ons verwonderen over de magie van alles wat leeft. Contact maken met het goddelijke via het majestueuze van natuur en universum. Seks. Seksuele energie is levensenergie, levensenergie is creatieve energie, scheppende energie. Contact met onze seksualiteit is een poort naar diepe(re) verbinding met onszelf, de ander en dat wat God(delijk) genoemd wordt. NOOT Dit gaat niet persé over het ‘bedrijven’ van seks. Hoewel seksuele activiteit ons zeker ook diep(er) in contact met het goddelijke kan brengen, zal seksuele uitwisseling met een ander ook om verbinding #3 vragen (heilige seks, aandachtige seks, verbonden seks).

3. Verbinding met anderen

Eenzaam in relatie - Verbinding

Het is een zo menselijke behoefte … verbinding voelen met de mensen om ons heen. Familie, kinderen, vrienden, partner. Zoals we behoefte hebben aan lucht, water, voedsel en beweging, hebben we behoefte aan aanraking, aandacht en menselijk contact. Bowlby heeft zijn leven gewijd aan deze behoefte en er na jarenlang onderzoek een hele theorie over geformuleerd, de hechtingstheorie. Het boek van Dr. Sue Johnson, ‘Hou me vast’, de inspiratie voor het artikel ‘Relatie redden door het herkennen van 3 destructieve patronen’, is gebaseerd op deze theorie.  Dit boek (en blog) beschrijft hoe onze behoefte aan verbinding, hechting, en onze angsten de verbinding met de mensen die ons het meest na staan te verliezen, juist zo’n verstorende invloed kan hebben op onze meest intieme relaties.

Gebrek aan verbinding #1 en #2 doen ons sterker hunkeren naar verbinding #3.  Weinig of geen verbinding met onszelf maakt bovendien dat verbinding met anderen niet of nauwelijks mogelijk is – er is geen punt van waaruit we kunnen verbinden. Als we onszelf niet kunnen voelen kunnen we een ander niet voelen. Verbinding met anderen wordt dan iets leegs dat niet voedt. Jan Geurtz schreef een prachtig boek over deze dynamiek, ‘Verslaafd Aan Liefde’.  Zoals verslaving aan chocola (of wat dan ook) een compensatie kan zijn voor een of ander gemis, kunnen we verslaafd zijn aan verbinding met, lees ook: bevestiging, waardering, liefde van, anderen als compensatie voor gemis van verbinding met onszelf. Het is nooit genoeg, we worden als een jengelend kind waar onze partner vroeg of laat genoeg van krijgt.

Is er nu iets mis met onze behoefte aan verbinding, aan menselijk contact? Dat lijkt me niet, het is een van de aspecten die ons leven mooi maakt, méér maakt, die ons leven verrijkt en verdiept. Waar we op vastlopen is niet de behoefte, maar de behoeftigheid. Waar we ook op vastlopen is dat we niet weten hoe we kunnen vragen wat we nodig hebben. We weten niet hoe we deze behoefte op een volwassen manier kunnen vervullen. En maar al te vaak, voor velen, rennen we hard weg als we ontvangen waar we zo naar hunkeren. Uit angst het weer te verliezen. Omdat we geen weg weten met de intensiteit van echt contact. Omdat we niet gewend zijn werkelijk te voelen en aanwezig te zijn, met onszelf en de ander.

REMEDIE Zorg voor goed jezelf. Maak eerst contact met jezelf. Je lijf. Je innerlijk zelf. Zorg voor verbinding #1 en #2. Vraag. Leer hoe te vragen. Vragen vanaf een volwassen plek, vanuit een energie die niet trekt, dwingt of manipuleert, en waarbij de ander vrij is om ‘nee’ te zeggen. Vragen vanuit openheid en kwetsbaarheid. Veel zullen graag tegemoet komen aan een authentiek “Ik heb je nodig”. Geef. Geef wat je nodig hebt. Geef aandacht. Geef begrip. Geef ruimte. Laat je liefde stromen en ervaar dat dat wellicht hetgene is wat je in de eerste plaats nodig hebt. Dat je eigen liefde kan stromen. Dat je de stroom van je eigen liefde niet blokkeert. Voel. Geef je zelf de ruimte, sta de stilte toe, die nodig is om te kunnen voelen. Jezelf voelen. De ander voelen. Voelen dat de ander jou voelt. 

4. Verbinding om je veilig te voelen

De eerste drie vormen van verbinding hebben betrekking op een staat van zijn die ‘human spirit‘ wordt genoemd. Verbinding vanuit bewustzijn. Er is ook een vorm van verbinding die uit een andere staat van zijn voorkomt en die ‘human animal‘ wordt genoemd.

De staat van ‘human animal‘ is onze overlevingsstaat, die drijft op onze instincten, oeroude programma’s die gerelateerd zijn aan  meer primitieve hersenfuncties. Veel gedrag dat als typisch ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ wordt gekenmerkt is geworteld in deze oude programma’s. Waarbij deze ‘masculine’ en ‘feminiene’ tendenties in de huidige tijd overigens bij beide seksen voorkomen!

Eenzaam in relatie - behoefte verbindingVolgens Alison Armstrong is behoefte aan verbinding één  van die ‘vrouwelijk’ programma’s. Een programma dat erop is gericht de veiligheid te waarborgen. Door zich verbonden te voelen zich veilig te voelen. Dit programma drijft mensen ertoe – en nogmaals, deze ‘feminiene’ modus kan zowel bij vrouwen als mannen actief zijn! – veelvuldig contact te zoeken met hun partner en zich ongemakkelijk en onzeker te voelen als er te lang geen contact is geweest. Excessief gebruik van SMS, WhatsApp en Facebook, soms tot irritatie van de partner, kunnen een uiting zijn van deze vorm van behoefte aan verbinding.

Ook hier: het ontbreken van de voorgaande vormen van verbinding, in het bijzonder #1 en 2, maar ook onvoldoende kwalitijd in #3, kunnen de behoefte aan verbinding #4 doen vergroten.

REMEDIE Tracking. Tracking is het waarnemen van onze eigen gevoelens en gedachten. Het observeren van onze eigen innerlijke bewegingen. Tracking helpt ons bewust te zijn dat we in ‘human animal’ modus zijn en primitieve instincten actief zijn. Het geeft ons de mogelijkheid om weer naar ‘human spirit’ te bewegen en op een volwassen manier met deze behoefte aan veiligheid om te gaan. Afspraken. Check voor jezelf hoe lang je zonder contact kunt. Na welke periode van radiostilte ‘human animal’ onrustig wordt. En maak afspraken over in welke frequentie en hoe je contact houdt met je partner. Vangnetwerk. Zorg dat je niet afhankelijk bent van één persoon voor je behoefte aan contact en verbinding. Zorg voor en onderhoud banden met vrienden en familie. Zodat je niet met je hele gewicht (van contactbehoefte) aan je partner hoeft te hangen, maar dat dat gewicht verdeeld wordt over een (vang)netwerk van contacten.

5. Geconditioneerde behoefte aan verbinding

Al vroeg in ons leven worden de meesten van ons sterk geconditioneerd om dingen te geloven die meer met afhankelijkheid dan met werkelijke verbinding te maken hebben. Bijvoorbeeld de conditonering dat iemand missen een teken van liefde en verbinding is. “Als jij weg bent en je mist me niet, dan houd je niet (genoeg) van mij” is het geloof. “Als jij me niet elke dag belt, ben ik niet belangrijk (genoeg) voor je” is een ander. Ook zijn we geconditioneerd om te geloven dat het hoogste goed in een relatie is om de ander gelukkig te maken. Hollywood draagt een stevig steentje bij aan dat geloof.

Dergelijke overtuigingen, deze geconditioneerde behoeften aan verbinding, staan echte verbinding eerder in de weg dan dat ze diepe intimiteit bevorderen.

REMEDIE Tracking. Opnieuw, onze eigen gedachten observeren helpt ons bewust te worden van onze conditioneringen, van onze geloofssystemen. En biedt ons de gelegenheid deze los te laten. Te kiezen voor andere geloofssystemen die ons en onze relaties meer dienen. Lezen. Boeken van auteurs als Eckhart Tolle, Byron Katie en bijv. de hierboven genoemde Jan Geurtz helpen ons ook meer zicht te krijgen op onze innerlijke dynamieken en conditioneringen. Het boek ‘Insights To Intimacy‘ door Christian Pankhurst beschrijft een aantal relatie dynamieken, tracking en communicatie vaardigheden om verbinding te maken en herstellen. Coaching. Het valt niet altijd mee om in de spiegel van ons eigen innerlijk te kijken. Hoeveel we ook gedaan hebben aan persoonlijke ontwikkeling en training, soms hebben we blinde vlekken waarbij een ander ons kan helpen deze te doorzien. Soms kunnen familie of vrienden hierin veel betekenen, soms kan juist een coach de veilige setting bieden om in die spiegel te kijken en wegen te vinden naar beter werkende relaties en de verlangde verbinding. 

Hoort eenzaamheid erbij?

Alleen in relatie - verbinding met jezelf

Terug naar de vragen van de vrouw die haar hartenkreet deelde op mijn blog:

Kan je een te veel behoefte aan verbondenheid hebben?

Het is interessant om eens te kijken op welk vlak van de hierboven beschreven vormen van verbinding de grote behoefte aan verbondenheid speelt. Mogelijk is er een sterke behoefte op een bepaald vlak, omdat de behoefte op andere niveaus weinig aandacht krijgt. Als de behoefte voelt als ’te veel’, dan kan dat een aanwijzing zijn dat het een poging is tot compensatie van een gemis (behoefte) op een ander niveau.

Zijn we uiteindelijk misschien wel altijd alleen?

Ja, ik denk dat we op een bepaalde manier altijd ‘alleen’ zijn. We zijn zo uniek dat op niveau van onze persoonlijkheid volledig begrip voor elkaar onmogelijk is. En ook niet nodig is. Een deel van onze behoefte aan begrip, gezien / gehoord worden en waardering komt voort uit de conditionering die ons heeft geleerd wat een ander vindt belangrijker te maken dan wat we zelf vinden.

Ik zou me zo graag niet meer alleen voelen.

Geldt dat ook voor jou? Ik ben benieuwd of het verschil gaat maken als je meer inzicht hebt in de verschillende vormen van verbinding en waar jouw behoeften in het bijzonder liggen. Of het verschil gaat maken als je meer zicht hebt op wat conditionering is en welke behoefte een compensatie is, zoals de gang naar de koelkast een compensatie kan zijn. Als je weet wat je werkelijk nodig hebt, kun je er beter voor zorgen dat je het krijgt.

EN … “negatieve” gevoelens, zoals ook eenzaamheid, zijn een aspect van het menselijk leven. Ons verzet ertegen is vaak meer een probleem dan het gevoel zelf. We hebben geleerd dat het niet OK is om ons niet goed te voelen. We hebben het idee dat we altijd gelukkig moeten zijn, dat we iets niet goed doen als we niet voortdurend in opperste staat van geluk verkeren. Er is vaak een soort intolerantie voor minder prettige gevoelens of emoties. Als we met al onze gevoelens en emoties kunnen zijn, als we ze kunnen toestaan, als we ze kunnen omarmen en accepteren, verandert er waarschijnlijk al veel. Mogelijk zelfs de gevoelens van eenzaamheid, ook als eenzaam in relatie …

Met veel dank aan Dineke, voor het stellen van de vraag en de inspiratie voor dit artikel! Klik hier om haar volledige bericht te lezen.

Credits
Foto’s: Adobe Stock foto’s en Pixabay (Antranias, PublicDomainPictures, Babienochka).

Jezelf waardeloos voelen is ok

Jezelf waardeloos voelen is OK

Rotte wortels uitgraven?

Feeling Unworthy

Deze vraag kreeg ik per e-mail:

“Ik ervaar vaak een gevoel van minderwaardigheid, waardeloosheid en daarmee onbegrip naar de reden, het nut van mijn bestaan. Er is mij eens gedeeld dat dit belangrijke gevoelens, ervaringen zijn die ervaren mogen worden, uitgenodigd, wellicht om ze te laten (op)branden in het licht van waarheid..? Feit is dat ik deze gevoelens als niet fijn ervaar. Bij re-focussing, zoals beschreven in jouw attachment komt er bij me op: negeer ik de belangrijke boodschap niet, ga ik niet weg bij die belangrijke wortel die doorzien (moet…) mag worden? Voelt trouwens meer als moet dan mag voor mij merk ik…  Zodra ik me bezig ga houden met re-focussing krijg ik het gevoel iets te ontlopen, die rotte wortel zit daar nog, de reden van met stress opstaan in de morgen, misselijkheid, pijn in mijn maag, gedachten over werk brengen spanning, maken me moe en ziek. Jij schreef mooi, ik ga nergens van weg, ik ga ergens naartoe, voelt goed, en, hoef ik die rotte plek niet te verzorgen, kan ik daar wel weg…?”

De vraag ontsproot onder meer uit een document dat ik na een eerder vraag had verzonden, met een samenvatting van mijn begrip van Abraham-Hicks over de Law of Attraction (Understanding of Abraham teachings).

Het zette me aan het denken – hier is mijn respons, die de ontvanger erg raakte:

Dank je voor je vraag. Nodigt mij ook weer uit om te onderzoeken … 🙂

Mijn begrip van Abraham-Hicks over re-focus is deze:

1. Abraham-Hicks nodigt ons uit om een “probleem” aan te pakken vanuit de Vortex of “from a high flying disc“.
M.a.w. de uitnodiging is om onze aandacht voor de gedachte of de werkelijkheid die het “negatieve” gevoel oproept los te laten en te focussen op iets waardoor we ons beter doen voelen (en ook een verschuiving van machteloos naar verdrietig naar boos zijn “verbeteringen” in het Abraham-Hicks concept)
Dus zoals ik het begrijp gaat het niet zozeer om het weg focussen van een onaangenaam gevoel, maar van de gedachte of van de omstandigheid die het gevoel oproept of triggert

2. Het concept van “lay new pipes
Ook dit concept nodigt ons uit niet te gaan graven en oude “beliefs” te veranderen, maar nieuwe beliefs te omarmen en oefenen.
(naar de analogie van de vijver waarin het water niet meer helder werd omdat de buizen van de filter of schoonmaakinstallatie verstopt waren – ipv proberen die buizen schoon te maken, is het idee om die buizen simpelweg te laten liggen en nieuwe, open pijpen aan te leggen)

3. Abraham-Hicks nodigt m.i. NIET uit om onze gevoelens, onze emoties te ontkennen of weg te drukken, integendeel!
Ook in de Abraham teachings wordt benadrukt dat alle emoties OK zijn, ze zijn ons kompas, onze indicatoren. Christian Pankhurst zegt het ook mooi:
Emotion is the contrast between where you are and where you want to be.
Vanuit Heart IQ (en ook andere filosofiën) is het idee dat emoties plezierig zijn zolang ze gevoeld worden, mogen stromen. Als het “negatief” gelabelde emoties zijn, maken ze ons duidelijk dat er een niet vervuld verlangen is. En nodigen ze ons uit contact te maken met dat verlangen.

Nu naar wat je deelt hieronder. Ik beantwoord dat eerst v.u. Heart IQ perspectief.

Gevoelens van minderwaardigheid en waardeloosheid ontstaan in onze vroegste jaren. Jaren waarin we ons “slecht” voelen (wat we ook alleen als “slecht” ervaren omdat we zien dat onze verzorgers deze gevoelens afkeuren of proberen te neutraliseren) gaan verwarren met “slecht” zijn: “Ik ben verdrietig, dus ik doe iets niet goed”. Terwijl verdriet een heel normale, gezonde emotie is om verlies te verwerken en integreren. En zo heeft ELKE emotie een gezonde, helende, beschermende functie.

Pijnlijk van de dynamiek van het ontstaan van gevoelens van minderwaardigheid en waardeloosheid (in Heart IQ “core unworthiness” genoemd) is dat het zo ondraaglijk is, dat we er ons voor gaan afsluiten en patronen ontwikkelen om dat niet te voelen. Daarmee sluiten we ons echter tegelijk ook af voor wat we graag ontvangen, aandacht, liefde, o.m. omdat we denken dat we dat niet waard zijn en het ontvangen ervan ons paradoxaal genoeg in contact brengt met onze gevoelens van niet waardig zijn.
Natuurlijk is het niet fijn om gevoelens van minderwaardigheid, waardeloosheid te ervaren! En we doen alles, o.m. allerlei spirituele praktijken, om er van weg te komen. Maar vrijwel alles wat we doen blijkt vaak uiteindelijk vooral een bevestiging van die minderwaardigheid en waardeloosheid gevoelens.
Overigens heb ik zelf ervaren dat ik soms in een staat van zijn ben beland waarin deze gevoelens min of meer neutraal zijn, of zelfs verlichtend. Heeft ook zo zijn risico’s trouwens … 😉

Eén van de wortels van lijden bij veel mensen is in mijn perspectief het idee dat er een “hoger” doel of nut of reden van bestaan is.
Ik hou van de Abraham-Hicks en Heart IQ visie hier op:
de reden van ons bestaan is om vreugde (JOY) te ervaren.
En het resultaat daarvan is “expansion”. Niet “groei” vanuit “spiritueel” licht, dat we iets zouden moeten worden dat we nog niet zijn … maar simpelweg uitdijing, zoals het heelal uitdijt. Niet omdat we niet OK zijn zoals we zijn, maar omdat dat onze natuur is, om uit te dijen. Om meer te willen. Om nieuwsgierig te zijn. Om nieuwe ervaringen te willen ondergaan.

Jezelf waardeloos voelen is OK

Hier is een wat hard statement van mijn kant, voor waar ik sta nu: ik denk dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om de gevoelens van minderwaardigheid en waardeloosheid kwijt te raken en dat de pogingen daartoe onze ellende en lijden alleen maar vergroot. We zijn OK, ook als we ons soms minderwaardig of waardeloos voelen. En we kunnen leren om ons leven en handelen daar niet door te laten bepalen. We kunnen leren dat we niet “slecht” of “verkeerd” zijn als we (soms of vaak) deze gevoelens hebben. We kunnen leren dat we niet gefixt, gerepareerd of gehealed te hoeven worden om die reden.

Interessant dat je schrijft dat het doorzien van die “belangrijke wortel” vooral als MOETEN voor je voelt. En re-focussen iets oproept bij je van “ontlopen”. Klinkt voor mij als een vibratie van ontzettend je best doen.
Van “ik ben niet ok, en als ik nu maar hard genoeg werk en de juiste dingen doe, dan word ik ok” en “als ik niet hard genoeg werk, niet genoeg mijn best doe, dan ben ik niet ok”.

Hier is mijn uitnodiging voor een nieuwe overtuiging, een ander belief:
Er zijn geen rotte wortels in jou. Er is niets wat je hoeft te laten (op)branden in het licht van de waarheid. De waarheid is dat jij nu ok bent zoals je bent, met alles wat er op en aan je en in je zit.

Re-focussing hoef je niet te doen … maar als je het leuk vindt er mee te spelen, mee te experimenteren, kijk eens wat er gebeurt als je het wel doet.

Als je ’s morgens opstaat met stress en misselijkheid en pijn in je maag, en je denkt: wat is voor mij nu de weg van de minste weerstand? Wat doet mij nu, al was het maar een klein beetje, beter voelen. Waar heb ik zin in? Wat is mijn verlangen? Welke gedachten voelen beter?

Nou, het zijn allemaal maar “musings” … geen harde “waarheden” die ik deel, uitnodigingen om te spelen … en je steeds meer vrij voelen om te voelen wat er is, is bovendien iets wat je lastig in je eentje kunt doen, alle spirituele praktijken en lessen van vele meesters ten spijt. Spirituele praktijken kunnen zeer behulpzaam zijn, maar de kern van onze pijn is ontstaan in relatie tot / met anderen, en kan het makkelijkst geheeld worden in relatie tot / met anderen, in het veld van liefdevolle, accepterende aandacht.

E-mail 29 juli 2014 – geplaatst met toestemming

PS

Om rotte wortels van een boom aan te pakken zouden we hem moeten uitgraven … terwijl een boom die goed verzorgd wordt eenvoudig nieuwe, gezonde wortels groeit.
Te veel graven zou waarschijnlijk vooral het gevolg hebben dat de boom kans heeft om te vallen …

Roots fallen tree

Jezelf waardeloos voelen is ok, het is heel normaal dat dergelijke gevoelens soms boven komen drijven … het betekent niet dat je waardeloos bent, het betekent slechts dat je je soms zo voelt – en je bent niet de enige! Het mooie: zo’n moment van jezelf waardeloos voelen kan de poort zijn naar contact maken met je essentie van waardig zijn, het soort waardig dat vanzelfsprekend is, waar je niets voor hoeft te doen. De waardigheid van de unieke persoon die jij bent, waarvan er geen tweede is in dit universum.

Heb je ook een vraag?

Stel hem hieronder of stuur hem naar coach@hennycramers.com.

Reactie

En … ik ben nieuwsgierig naar je respons! Je reactie is welkom, schrijf hieronder wat jou raakt bij het lezen over je waardeloos voelen en twijfels over de reden, het nut van je bestaan.